Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Przeskocz do treści

Pytania i odpowiedzi

ETAP NABORU WNIOSKÓW:

PYT. 1: Jak długo trwa nabór wniosków?

ODP: Prowadzimy trzy nabory wniosków

I nabór trwa od 1 do 15 marca 2022 r.

II nabór trwa od 1 do 15 maja 2022 r.

IIII nabór trwa od 1 do 15 września 2022 r.

PYT. 2: Czy ze środków Programu możemy finansować każdy rodzaj kosztów?

ODP: Ze środków funduszu można pokrywać wyłącznie te koszty, które są uzasadnione i niezbędne do realizacji projektu. Nie wszystkie rodzaje kosztów mogą być pokryte ze środków Programu Mikrogranty NGO. Pełna lista rodzajów wydatków możliwych do sfinansowania jest dostępna w Regulaminie.

PYT. 3: Gdzie możemy realizować inicjatywę?

ODP:  Wasze działania muszą być realizowane na terenie Wrocławia. Szczególnie promowane będą projekty, które wykorzystują infrastrukturę powstałą w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Na dodatkowe punkty mogą liczyć te projekty których działania w całości wykorzystują wyżej wspomnianą infrastrukturę.

PYT 4: Jakie podmioty mogą składać wnioski w ramach Mikrograntów NGO?

ODP: Wnioski mogą składać wyłącznie:

  • organizacje pozarządowe, nie starsze niż 5 lat w dniu składania wniosku. Dodatkowe punkty dostaną młode organizacje do 2 lat działalności.
  • organizacje pozarządowe, starsze niż 5 lat w dniu składania wniosku ale które nie prowadziły aktywnych działań statutowych w ostatnich latach. Takie organizacje nie mogą mieć większego przychodu niż 3 tysiące złotych za ostatni zamknięty rok obrotowy.

PYT 5: Jak długo może trwać Nasz projekt?

ODP:  To zależy od naboru. W przypadku pierwszego i drugiego naboru macie aż 3 miesiące na realizacje waszego pomysłu. W przypadku trzeciego naboru są to dwa miesiące.

ETAP OCENY WNIOSKÓW

PYT 6: Kto decyduje o przyznaniu środków? Ile projektów zostanie sfinansowanych

ODP: Każdy wniosek oceniany jest przez niezależnych ekspertów. Na podstawie ocen ekspertów tworzona jest lista rankingowa. Organizacje, które uzyskają wystarczającą liczbę punktów otrzymają dofinansowanie. Trudno określić dokładną liczbę projektów które zdobędą dofinansowanie. Na jeden nabór przeznaczamy ok 95 tys. złotych.

PYT. 7:  Czy jako organizacja dostaniemy pieniądze na konto?

ODP:  Nie przekazujemy funduszy na konto waszej organizacji. Wszystkie płatności dokonywane są na podstawie prawidłowo sporządzonych dokumentów finansowych (faktur, rachunków) wystawionych na dane fundacji Umbrella.

PYT. 8: Czy ze środków Programu możemy finansować wynagrodzenia za pracę na rzecz projektu? 

ODP:  Tak, pokrywamy koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych do realizacji merytorycznych zadań w projekcie. Program pokrywa również ewentualne koszty koordynacji. W tym przypadku obowiązuje górny limit kosztów w wysokości 1000,00 zł brutto na cały projekt. Nie pokrywamy kosztów obsługi księgowej lub kadrowej projektu.

PYT. 9: Gdzie możecie dowiedzieć się więcej o Mikrograntach NGO?

ODP: Szczegółowe informacje o Programie możecie uzyskać od naszych doradców. Godziny pracy doradców, adres i telefony dostępne w dziale KONTAKT.