Przeskocz do treści

Pytania i odpowiedzi

ETAP NABORU WNIOSKÓW:

PYT. 1: Jak długo trwa nabór wniosków?

ODP: I nabór wniosków trwa od 1 do 15 lutego 2019 r.

PYT. 2: Czy ze środków Programu możemy finansować każdy rodzaj kosztów?

ODP: Ze środków funduszu można pokrywać wyłącznie te koszty, które są uzasadnione i niezbędne do realizacji projektu. Nie wszystkie rodzaje kosztów mogą być pokryte ze środków Mikrogranty NGO. Pełna lista rodzajów wydatków możliwych do sfinansowania jest dostępna w Regulaminie.

PYT. 3: Gdzie możemy realizować inicjatywę?

ODP:  Wasze działania muszą być realizowane na terenie Wrocławia. Szczególnie promowane będą projekty, które wykorzystują infrastrukturę powstałą w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Na dodatkowe punkty mogą liczyć te projekty których działania w całości wykorzystują wyżej wspomnianą infrastrukturę.

PYT 4: Jakie podmioty mogą składać wnioski w ramach Mikrograntów NGO?

ODP: Wnioski mogą składać wyłącznie organizacje pozarządowe, nie starsze niż 5 lat w momencie składania wniosku. Dodatkowe punkty dostaną młode organizacje do 2 lat działalności. 

PYT 5: Jak długo może trwać Nasz projekt?

ODP:  To zależy od naboru. W przypadku pierwszego i drugiego naboru macie aż 3 miesiące na realizacje waszego pomysłu. W przypadku trzeciego naboru są to dwa miesiące.

ETAP OCENY WNIOSKÓW

PYT 6: Kto decyduje o przyznaniu środków? Ile projektów zostanie sfinansowanych

ODP: Każdy wniosek oceniany jest przez niezależnych ekspertów. Na podstawie ocen ekspertów tworzona jest lista rankingowa. W sytuacji kiedy na dany nabór spłynie więcej niż 60 wniosków, ostateczną decyzję podejmuje kapituła złożona ze wszystkich oceniających dany nabór ekspertów, która ma prawo przyznać dodatkowe punkty. Grupy, które uzyskają wystarczającą liczbę punktów otrzymają dofinansowanie. Trudno określić dokładną liczbę projektów które zdobędą dofinansowanie. Na jeden nabór przeznaczamy ok 100 tyś zł.

PYT. 7:  Czy jako organizacja dostaniemy pieniądze na konto?

ODP:  Nie przekazujemy funduszy na konto waszej organizacji. Wszystkie płatności dokonywane są na podstawie prawidłowo sporządzonych dokumentów finansowych (faktur, rachunków) wystawionych na dane fundacji Umbrella.

PYT. 8: Czy ze środków Programu możemy finansować wynagrodzenia za pracę na rzecz projektu? 

ODP:  Tak, ale poza kosztami koordynacji projektu w tym rekrutacji uczestników do działań projektowych oraz kosztami za usługi księgowe/kadrowe. Pokrywanie kosztów wynagrodzeń dotyczy kosztów merytorycznych w realizowanych projektach.

PYT 9: Gdzie możecie dowiedzieć się więcej o Mikrograntach NGO?

ODP: Szczegółowe informacje o Programie możecie uzyskać od naszych doradców. Godziny pracy doradców, adres i telefony dostępne w dziale KONTAKT.