Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Na czym ma zarabiać Wrocław? Zaproponuj!

Opublikowano w 3 listopada 2015 przez admin

Przyjdź porozmawiać o naszej lokalnej ekonomii. Już 7 listopada 2015 r. (sobota) organizujemy Wrocławskie Forum Gospodarki. Efekty zostaną wykorzystane w pracach nad nową strategią Wrocław 2030 i nowym studium przestrzennym miasta. Zaczynamy o godz. 10.00 w Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin”, przy ul. Dubois 33-35a. Wstęp wolny.

Wrocławskie Forum Gospodarki poprowadzą prof. Stanisław Korenik z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz prof. Andrzej Łoś, koordynator prac nad nową strategią miasta.

PROGRAM RAMOWY

10.00-10.15 OTWARCIE FORUM

10.15 – 12.30 SEMINARIUM (w tym 15 min. przerwy)

FLIOZOFIA POLITYKI GOSPODARCZEJ

Czy miasto powinno wspierać gospodarkę na swoim obszarze? Jakie rodzaje działalności gospodarczej powinny być wspierane? W jakim stopniu majątek miasta powinien być prywatyzowany i w jakim tempie? Czy w przypadku prywatyzacji preferować podmioty lokalne?

 • Po co miasto „wtrąca się” w gospodarkę?

Prof. Stanisław Korenik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Jak rozwijać gospodarkę miasta?

Dr Krzysztof Szołek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

BAZA EKONOMICZNA MIASTA

Które gałęzie gospodarki są najbardziej stabilne i stanowią podstawę bytu miasta?  Jakie należy wspierać? Czy należy wspierać przemysł we Wrocławiu? Jak kształtować współpracę między biznesem i edukacją? Skąd wziąć solidnych, wysoko kwalifikowanych fachowców? Czy zwiększać czy zmniejszać tereny przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej? Czy tereny działalności gospodarczej mogą być przemieszane z zabudową mieszkaniową w przestrzeni miejskiej? Dla jakich rodzajów działalności gospodarczej brakuje miejsca w mieście?

 • Z czego żyje Wrocław?

Dr hab. Dorota Rynio, dr Hanna Rogowska, dr Elżbieta Hajduga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Co zmienić w polityce gospodarczej miasta?

Krzysztof Mojzych Dyrektor Loży Dolnośląskiej Business Centre Club Wrocław

 • Czy Wrocław potrzebuje jeszcze zagranicznych inwestorów?

Ewa Kaucz wiceprezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

GOSPODARKA INNOWACYJNA

Jak wspierać innowacje w gospodarce? Czy wyznaczać nowe obszary zarezerwowane dla działalności innowacyjnej? Jak pomagać wysoko kwalifikowanym fachowcom znaleźć miejsca pracy? Czy miasto powinno inwestować w innowacje?

 • Co Wrocław ma z kreatywności?

Dr hab. Małgorzata Pięta-Kanurska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Jak zarobić na kreatywności we Wrocławiu?

SMT Software Services*

 • Jak Lipsk zbudował gospodarkę opartą na kreatywności?

Aleksandra Lewandowska, Instytut Fraunhofera z Lipska

 • Wrocław miastem spotkania pomysłodawców, innowatorów i start-up’ów z inwestorami.

Paweł Ciesielski, obecnie Hard Gamma Ventures, poprzednio Asseco Corporate Venture

EKONOMIA NIESTANDARDOWA

Czy wspierać wspólne, społeczne inicjatywy gospodarcze? Czy wspierać pomoc „sąsiedzką”?

 • Biznes obywatelski

Dr Roland Zarzycki

HANDEL DETALICZNY

Jakie powinny być kierunki rozwoju sieci wielkich obiektów handlowych? Czy potrzebne są lokalne targowiska? Czy wspierać tworzenie osiedlowych centrów usługowych? Jak ożywiać ulice handlowe?

 • Handel we Wrocławiu: kluczowe wyzwania

Dr Krzysztof Szołek Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Handel we Wrocławiu: perspektywa konsumenta

Dr Michał Dębek,  Uniwersytet Wrocławski

*wystąpienia jeszcze nie potwierdzone

12.30-13.00 PRZERWA

13.00-14.30 WARSZTATY

 • Baza ekonomiczna miasta – twardy rdzeń gospodarki miasta
 • Gospodarka innowacyjna – High tech – sektor kreatywny
 • Ekonomia niestandardowa
 • Handel Detaliczny

14.30 –15.30 PRZERWA

15.30-16.00 PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

16.00 ZAKOŃCZENIE FORUM

Zapraszamy też na nasze kolejne Fora. Już 14 listopada – także o godz. 10.00, w „Krzywym Kominie” – będziemy rozmawiać o planowaniu przestrzennym. Przed nami fora poświęcone m.in. Odrze, kulturze, edukacji, partycypacji. Zamierzamy je przeprowadzić od listopada 2015 r. do marca 2016 r. Fora organizujemy w ramach prac nad dwoma podstawowymi dokumentami planującymi rozwój Wrocławia na najbliższych kilkanaście lat: nową strategią miasta oraz nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.Powrót do Aktualności →