Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nabór Do Zatrudnienia Socjalnego

Opublikowano w 22 września 2021 przez admin

Nabór prowadzony jest  przez Wrocławskie Centrum Integracji (jednostka organizacyjna Gminy Wrocław) oraz do projektu „Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu” prowadzonego przez WCI z partnerem – Stowarzyszeniem KARAN.

Zajęcia w WCI oraz w Klubie adresowane są do niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki zatrudnieniu socjalnemu uczestnicy mogą podnieść kwalifikacje zawodowe oraz rozwinąć kompetencje miękkie przydatne na rynku pracy, a w rezultacie znaleźć zatrudnienie.

Nabór dotyczy trzech projektów/ zadań:
1. Rekrutacja uczestników do Działu Reintegracji w ramach grupy zawodowej: Pracownik porządkowy – konserwator (usługi porządkowe).
Więcej o zadaniu.

2. Rekrutacja do projektu „Centrum Kompetencji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Więcej o projekcie.

3. Rekrutacja do projektu „Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Więcej o projekcie.Powrót do Aktualności →