Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nabór Kandydatów Na Członków Rady Działalności Pożytku Publicznego VII Kadencji

Opublikowano w 30 czerwca 2021 przez admin

Ruszyła procedura naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji, będących przedstawicielami organizacji pozarządowych, związków lub porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do przesyłania propozycji kandydatur osób, które chcą reprezentować Federację i  organizacje członkowskie DFOP w RDPP. Prosimy o przesłanie (drogą mailową) imienia, nazwiska kandydatki/kandydata, nazwy organizacji, którą reprezentuje oraz opisu kandydatki/kandydata, określający kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członkini/członka Rady.

Czas na przesyłanie zgłoszeń – do 20 lipca 2021 roku.

Zarząd Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych dokona wyboru kandydata/kandydatki, która zostanie w imieniu Federacji zgłoszona do naboru. Pełna treść opublikowana przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński znajduje się tutaj!Powrót do Aktualności →