Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nabór wniosków do Programu Mikrogranty NGO: 1-15 maja 2018 r

Opublikowano w 27 kwietnia 2018 przez admin

Zapraszamy do składania wniosków na dofinansowanie projektów realizowanych dla społeczności lokalnych w kwocie do 10 tyś złotych.

 • Jeśli jesteście młodą organizacją pozarządową, do 5 lat działalności.
 • Macie pomysł na działanie społeczne odpowiadające na oddolne potrzeby.
 • Chcecie pozyskać od 5 do 10 tyś złotych.
 • Planujecie zrealizować projekt na terenie Wrocławia.
 • Oraz jesteście gotowi aby główne działania zrealizować w plenerze

to zapraszamy Was do złożeniu wniosku do Programu Mikrogranty NGO realizowanego przez Fundację Umbrella w partnerstwie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszeniem Tratwa oraz Strefą Kultury Wrocław.

Termin naboru od 1 do 15 maja 2018 r.

 

Wasze projekty możecie realizować w aż 12 obszarach tematycznych:

 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 9. turystyki i krajoznawstwa;
 10. promocji i organizacji wolontariatu;
 11. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Szczególnie czekamy na projekty realizowane przy wykorzystaniu Infrastruktury Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

Dokumenty niezbędne do przygotowania się do majowego naboru – regulaminy, wzory wniosków, materiały pomocnicze są dostępne na stronie programu

Spotkanie informacyjne:

 • 05, 17.30 – Barbara (Świdnicka 8B) – Mikrogranty, Mikrogranty NGO, Mikrogranty młodzieżowe

 

Terminy konsultacji indywidualnych dostępne na stronie Programu w dziale Kontakt

Strona główna ścieżki dla NGO:

www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntyngo

zapraszamy również na profile na portalach społecznościowych

www.facebook.com/mikrogranty

www.instagram.com/mikro.granty

 

Mikrogranty to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, w ramach którego mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia (głównie, choć nie jest to wymóg formalny) mogą realizować swoje pomysły na działania z zakresu animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, związanych z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotwórczym.

Celem programu jest umożliwienie zdobycia i rozwój umiejętności niezbędnych do skutecznego wpływu na swoje miasto, prowadzenia oddolnych inicjatyw z sąsiadami, a także zachęcenie do kreatywnej dyskusji i wymiany poglądów. Ważne jest dla nas wykorzystywanie potencjału funkcjonalno-przestrzennego wrocławskich osiedli do realizacji inicjatyw aktywizujących i więziotwórczych, z naciskiem na aktywizację obszarów położonych poza Starym Miastem.

Program powstał w 2018 roku z połączenia funkcjonujących we Wrocławiu od 2014 roku mikroGRANTÓW ESK Wrocław 2016, prowadzonych przez Biuro Festiwalowe Impart 2016 oraz działających w 2017 roku Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia prowadzonych przez Fundację Umbrella.

Program finansowany jest ze środków Gminy Wrocław.Powrót do Aktualności →