Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Narada Obywatelska o Edukacji – 3 kwietnia 2019 roku we Wrocławiu

Opublikowano w 29 marca 2019 przez admin

3 kwietnia 2019 roku we Wrocławiu odbędzie się Narada Obywatelska o Edukacji.

Zapraszamy do udziału w tym ogólnopolskim wydarzeniu, którego inicjatorami są m.in. osoby tworzące STOCZNIA i Protest z Wykrzyknikiem oraz różnorodne grupy nauczycieli i rodziców.

Lokalnymi partnerami wydarzenia są wrocławskie organizacje pozarządowe:  Fundacja Dom PokojuFundacja UmbrellaStowarzyszenie Edukacji KrytycznejFundacja HobbitFEPSDolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Zapraszamy na spotkanie w formule WORLD CAFE

3 kwietnia 2019 roku – godzina 17.00
Fundacja Hobbit – pl. Św. Macieja 5a

Chcemy:
– uczynić sprawę nauczycielską – szerszą, wspólną sprawą;

– zbudować przestrzeń do zrozumienia i porozumienia;
– wyjść poza spór o czysto płacowym charakterze (postulat strajkowy) i wykazać jego szerszy (systemowy) i głębszy (godnościowy) charakter;
– wspólnie zastanowić się, jakiej edukacji i jakiej szkoły oczekują różne środowiska.

Chcemy także by Narada Obywatelska o Edukacji:
– była dla uczestników obywatelskim doświadczeniem autentycznej, wspólnej rozmowy dotyczącej spraw publicznych;
– pokazała, że w ważnych sprawach publicznych obywatelskie i oddolne działanie może przynosić rzeczowe i konstruktywne konkluzje;
– pomogła w umocnieniu szkoły jako ważnego dla lokalnej społeczności miejsca lokalnej debaty.

Przestrzeń naszej narady wyznaczą zagadnienia:
1. Czego uczy szkoła? Do czego przygotowuje?
2. Jak uczymy i wychowujemy? Jak motywujemy do nauki? jakich doświadczeń dostarczamy?
3. Jaka jest rola szkoły w społeczności lokalnej?
4. Jaki jest kształt wewnętrznych relacji w szkole w trójkącie nauczyciele – uczniowie- rodzice?
5. Jaka jest pozycja – status nauczycieli? Jakie są oczekiwania w stosunku do nich?Zapraszamy – nauczycieli, rodziców, uczniów, dyrektorów placówek oświatowych, samorządowców i wszystkich, którzy czują, że jakość edukacji jest ważna.

ROZMAWIAJMY! 

Strona wydarzenia: www.facebook.com/events/342668623040219
Więcej informacji: www.naradaobywatelska.plPowrót do Aktualności →