Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego – zastosuj w swoim przedsiębiorstwie!

Opublikowano w 25 października 2017 przez admin

Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego (NKL) jest pierwszą tego typu aplikacją w pełni dostosowaną do potrzeb polskiego rynku, która umożliwia faktyczny pomiar wartości zasobów personalnych przedsiębiorstwa.

Narzędzie może być przydatne również dla organizacji pozarządowych. NGO to również pracodawcy, a do zadań zarządów fundacji i stowarzyszeń należy zarządzanie kapitałem ludzkim.

Pozwala na gromadzenie danych i ich interpretację, dając podstawowe wskazówki co uzyskane wyniki oznaczają dla organizacji, jakie stwarzają problemy lub perspektywy.
Dzięki NKL:
•    Dokonasz diagnozy kapitału ludzkiego swojego przedsiębiorstwa.
•    Zmierzysz wartość kapitału ludzkiego swojej firmy, dowiesz się jaki ma wpływ na funkcjonowanie i politykę rozwoju Twojego przedsiębiorstwa.
•    Wzbogacisz swój dział kadr/HR w kompetencje umożliwiające planowanie strategiczne rozwoju kapitału ludzkiego w powiązaniu z krótko- oraz długoterminowymi celami firmy.
•    Będziesz mógł lepiej kontrolować koszty personalne.
•    Poznasz mocne strony oraz szanse rynkowe swojej firmy w formie raportu dedykowanego akcjonariuszom oraz potencjalnym inwestorom.
•    Dowiesz się, czy podjęte przez Ciebie projekty dotyczące rozwoju kapitału ludzkiego w Twojej firmie przyniosły rezultaty.
•    Porównasz swoje wyniki ze średnimi wynikami wszystkich przedsiębiorstw – Benchmarking.
Narzędzie jest udostępniane przedsiębiorstwom do bezpłatnego korzystania.
Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego zostało opracowane dzięki współpracy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w ramach projektu „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego.

NKL WrocławPowrót do Aktualności →