Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zapisy: NGO na Wrocławskim Jarmarku Bożonarodzeniowym

Opublikowano w 26 października 2018 przez admin

Biuro Rozwoju Gospodarczego UM Wrocławia, zaprasza do współpracy organizacje pozarządowe / podmioty ekonomii społecznej z terenu Wrocławia, działające na rzecz osób/grup defaworyzowanych, które chciałyby zaprezentować swoją ofertę podczas Wrocławskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego w 2018 roku.

Informacja własna Biura Rozwoju Gospodarczego UM Wrocławia

Organizator Jarmarku udostępni bezpłatnie rotacyjne miejsca wystawiennicze dla maksymalnie 8 organizacji pozarządowych/podmiotów ekonomii społecznej z zastrzeżeniem, że ma się w nich odbywać sprzedaż produktów, nie zaś prezentacja oferty w formie ulotek, pism lub plakatów. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży produktów powinny zostać przeznaczone na realizację celów statutowych organizacji, mających bezpośredni związek z potrzebami  podopiecznych, należących do grup defaworyzowanych.

Zapraszamy wrocławskie organizacje pozarządowe/podmioty ekonomii społecznej do skorzystania z tej atrakcyjnej oferty, przy uwzględnieniu następujących wytycznych:

 • Oferty mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej z terenu Wrocławia, których działalność statutowa wspiera osoby defaworyzowane (tj. osoby bezrobotne, bezdomne, uzależnione od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców realizujących indywidualny program integracji oraz osoby z niepełnosprawnością), a dochód przeznaczony ze sprzedaży zostanie przekazany na realizację celów statutowych;
 • czas trwania Wrocławskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego: od 23 listopada do 23 grudnia w 2018 roku, w godzinach 10:00 – 21:00;
 • czas korzystania z miejsca to maksymalnie 1 termin wskazany w karcie zgłoszenia, przy czym w domku znajdują się 2 rotacyjne miejsca wystawiennicze, co oznacza jednoczesne wystawianie się 2 organizacji/podmiotów;
 • organizacja/podmiot może skorzystać z rotacyjnego miejsca wystawienniczego w następujących terminach:
  • termin I (23.11. pt – 04.12. wt)
  • termin II (05.12. śr. – 11.12. wt.)
  • termin III (12.12. śr. – 18. 12. wt.)
  • termin IV (19.12. śr. – 23.12. nd.);
 • w przypadku mniejszego zainteresowania istnieje możliwość udostępnienia rotacyjnych miejsc wystawienniczych na czas dłuższy niż jeden termin wskazany w karcie zgłoszenia;
 • rotacyjne miejsca wystawiennicze udostępnione są nieodpłatnie, lecz każdy wystawca zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 1000 zł/tydzień; kwota jest niezależna od tego, czy w domku jest jeden wystawca czy dwóch; w wypadku niedotrzymania warunków umowy przez organizację/podmiot z kaucji będzie potrącana kwota 100 zł za każdy dzień niedotrzymania warunków umowy (niedotrzymanie godzin otwarcia domku, itp.);
 • preferowana będzie oferta wpisująca się w charakter świąt Bożego Narodzenia, szczególnie wykonana przez podopiecznych wystawiającej się organizacji;
 • wykluczeniu ze sprzedaży podlegają wyroby alkoholowe i oferta gastronomiczna;
 • organizacja/podmiot wybrana do korzystania z rotacyjnego miejsca wystawienniczego odpowiada za wszelkie czynności związane z prowadzeniem sprzedaży i obsługi podczas trwania Jarmarku;
 • domki z rotacyjnymi miejscami wystawienniczymi posiadają oświetlenie LED wewnątrz oraz oświetlenie dekoracyjne na zewnątrz;
 • każdy domek ma przydzieloną nieodpłatnie moc 2-3 kW (min 2 kW), w przypadku większego zapotrzebowania mocy, wystawca umawia się indywidualnie z organizatorem i wnosi opłatę za dodatkową energię;
 • o wyborze organizacji/podmiotu zadecyduje kolejność zgłoszeń oraz atrakcyjność oferty.

Prosimy pamiętać, że sprzedaż odbywa się w okresie zimowym, tj. o zróżnicowanej temperaturze, a praca Państwa przebiegać będzie cały dzień na świeżym powietrzu.

Zgłoszenia poprzez Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia, informacja tel. 71 777 78 29.

Wypełnione karty zgłoszenia należy przesłać do dnia 6 listopada 2018 do godz. 12:00 na adres brg@um.wroc.plPowrót do Aktualności →