Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

NGO zapraszamy do udziału w ankiecie! Wspierajmy dialog międzykulturowy we Wrocławiu!

Opublikowano w 7 czerwca 2017 przez admin

W związku z pracami nad Wrocławską Strategią Dialogu Międzykulturowego oraz w nawiązaniu do Forum Międzykulturowego, które odbyło się w dniu 22.04.2017 prowadzone są badania, których celem jest pogłębienie diagnozy zasobów oraz potrzeb instytucjonalnych i społecznych w ramach działań na rzecz dialogu międzykulturowego we Wrocławiu. Państwa doświadczenie i opinie są kluczowe w procesie przygotowania strategii i tworzenia mapy zasobów instytucjonalnych i społecznych Wrocławia.


W imieniu Prezydenta Wrocławia prace koordynuje Pani Anna Szarycz – doradca Prezydenta ds. Polityki Zdrowotnej, Spraw Społecznych i Dialogu Międzykulturowego.
W celu usprawnienia przepływu informacji oraz zintegrowanej analizy danych przygotowana została ankieta w formie narzędzia internetowego.
Badanie realizowane jest przez dra hab. Stanisława Witolda Kłopota oraz dra Pawła Trojanowskiego z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do celów analizy wspierającej prace nad przygotowaniem strategicznego dokumentu.
W imieniu realizatorów badania oraz koordynatora bardzo prosimy o udział  w badaniu. Mając na uwadze, efektywną diagnozę  bardzo zależy nam, aby jak najwięcej organizacji działających na rzecz integracji i dialogu międzykulturowego w mieście wypełniło ankietę.
Ankieta dostępna jest na stronie internetowej pod adresem https://organizacje.webankieta.pl/
Bardzo prosimy o jej wypełnienie do dnia 14.06.2017.
W trakcie wypełniania ankiety, w przypadku pytań, istnieje możliwość nawiązania kontaktu z realizatorami badania (poprzez skorzystanie z ikonek funkcyjnych w prawym rogu ankiety). W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt w godzinach 9-13: z Panem Tymonem Kubackim pod numerem tel. 71 77 24 952, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (poniedziałek-środa) z Panem Dawidem Plutą, pod numerem tel. 71 77 24 950, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego: (czwartek-piątek).
lub mailowo pod adresem strategiadialogu@wcrs.wroclaw.pl
O przebiegu dalszych prac oraz możliwości włączenia się w działania w ramach Strategii Dialogu Międzykulturowego będziemy informować na stronie wielokultury.wroclaw.pl


Powrót do Aktualności →