Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nie bój się pytać – cykl wykładów i szkoleń poświęconych chorobie Alzheimera

Opublikowano w 3 września 2013 przez admin

sektor3_euroconcret

Zainteresowane osoby z terenu całego Dolnego Śląska (w szczególności członków rodzin chorych, opiekunów, osób zawodowo zajmujących się chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi) serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt.: „Nie bój się pytać – cykl wykładów i szkoleń poświęconych chorobie Alzheimera”


W ramach projektu  będzie można wziąć udział:

  • w cyklu 5 wykładów organizowanych na przestrzeni kilku miesięcy (od września do grudnia 2013) – wykłady mają charakter otwarty
  • w cyklu 3 spotkań szkoleniowych dla 45 osób (w 15 osobowych grupach) we Wrocławiu, dotyczących praktycznych aspektów opieki nad chorym

Tematyka spotkań będzie dotyczyła m.in.:

  • rodzajów chorób otępiennych, dostępnych możliwości leczenia
  • przyczyn powstawania choroby Alzheimera, faz jej przebiegu
  • badań nad chorobą w Polsce i na świecie
  • sposobów postępowania z chorym, możliwości terapii (porady dla opiekunów)
  • pomocy zewnętrznej dla chorych i opiekunów
  • aspektów prawnych opieki nad chorym
  • profilaktyki choroby

Projekt  jest współfinansowany ze środków w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

KONTAKT, ZAPISY:

Stowarzyszenie Euro-Concret
Ul. Kościuszki 35A
50-011 Wrocław
Tel./faks 71 341 05 19, e-mail: niebojsiepytac@gmail.com  Powrót do Aktualności →