Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nowe konsultacje – Komitet Rewitalizacji

Opublikowano w 18 czerwca 2019 przez admin

Urząd Miejski Wrocławia / Departament Spraw Społecznych / Wydział Partycypacji Społecznej zapraszają do udziału w nowej inicjatywie utworzenia Komitetu Rewitalizacji – forum współpracy i dialogu pomiędzy mieszkańcami a Gminą w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.
Komitet będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta Wrocławia.

Konsultujemy. Zasady powoływania, wyznaczenia składu, liczebności oraz zasad działania nowego gremium.

Chcemy utworzyć Komitet Rewitalizacji – forum współpracy i dialogu pomiędzy mieszkańcami a Gminą w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Komitet będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta Wrocławia. W nowych konsultacjach chcemy zapytać o to, jak wyłonić przedstawicieli poszczególnych grup, jakie kompetencje są potrzebne do pracy w Komitecie oraz jakie będą zasady jego działania. Zapraszamy do aktywnego udziału.

Kiedy konsultujemy?

17 czerwca – 8 lipca 2019 r.

Co konsultujemy?

Funkcjonowanie Komitetu Rewitalizacji.

Jaki zakres konsultacji?

Opracowanie zasad powoływania, wyznaczania składu, liczebności oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Jaki cel konsultacji?

Zapewnienie aktywnego udziału mieszkańców na każdym etapie procesu rewitalizacji i zwiększenie ich zaangażowania w temat.

Uzgodnienie z mieszkańcami zasad wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji.

Jaki efekt konsultacji?

Raport z konsultacji, który posłuży do przygotowania projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.

Kto konsultuje?

Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, w szczególności mieszkańcy osiedli, na których występuje koncentracja zjawisk kryzysowych oraz podmioty gospodarcze, rady osiedli, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Jak konsultujemy?

FORMULARZ OPINII | 17.06.2019 – 8.07.2019

SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 25.06.2019, g. 17.00 | Centrum Innowacji Przejście, ul. Świdnicka 19

Więcej informacji:  https://www.wroclaw.pl/rozmawia/komitet-rewitalizacjiPowrót do Aktualności →