Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obowiązek dla NGO – dostosowanie stron www

Opublikowano w 9 sierpnia 2019 przez admin

Od 23 września br. wszystkie organizacje posiadające strony www lub aplikacje mobilne mające w statucie zapis, że prowadzą działalność w obszarach pożytku publicznego:

6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.z2018r.poz.2190 i 2219);

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

muszą stosować ustawę o dostępności cyfrowej.

Strony internetowe oraz aplikacje mobilne muszą spełniać normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) w sekcji 9 (Strony www), 10 (dokumenty nie będące integralną częścią strony internetowej) oraz 11 (Oprogramowanie) normy (w Polsce realizowana za pomocą wytycznych WCAG 2.0 na poziomie AA) – DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE).Powrót do Aktualności →