Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ocena wsparcia Centrum Sektor 3 – raport końcowy z badania ankietowego

Opublikowano w 29 stycznia 2020 przez Ula Bandurowska

Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym z badania ankietowego przeprowadzonego wśród organizacji i grup inicjatywnych korzystających ze wsparcia Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 w roku 2019.

Badanie było realizowane w okresie 26.11.2019 – 13.12.2019r.

Dziękujemy wszystkim przedstawicielom organizacji i grup, które wzięły udział w badaniu i podzieliły się swoimi opiniami nt. funkcjonowania Centrum.

Zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag lub opinii dotyczących oceny wsparcia oferowanego przez Centrum lub wyników przedstawionego raportu na adres: u.bandurowska@sektor3.wroclaw.pl.

RAPORT Z BADANIAPowrót do Aktualności →