Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Doradztwo i konsultacje

Centrum SEKTOR3 oferuje doradztwo i konsultacje.

Doradzamy w zakresie: prawa, księgowości, prowadzenia działalności, pozyskiwania funduszy, zarządzania organizacją, budowania wizerunku i promocji – czyli we wszystkim, co związane jest z tematem stowarzyszeń i fundacji.

Doradztwo:

Agnieszka Cisowska-Szul – doradza w zakresie:

 • sporządzania budżetów projektów
 • rozliczania finansowego dotacji
 • zarządzania finansami organizacji
 • spraw kadrowo-płacowych, umów cywilnoprawnych, wolontariackich

Zapisy: a.cisowska@fundacja-umbrella.org.pl

więcej

Michał Szkrawan – doradza w zakresie:

 • podstawowej wiedzy na temat organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń)
 • tworzenia i zarządzania projektami
 • ewaluacji i sprawozdawczości merytorycznej w projektach
 • prowadzenia rekrutacji
 • przygotowywania i realizacji szkoleń
 • przygotowywania i organizacji wydarzeń o charakterze społecznym
 • zasad współpracy z wolontariuszami, praktykantami i stażystami
 • edukacji obywatelskiej (m.in. prowadzenia spotkań animacyjnych dla różnych grup społecznych)

Zapisy: m.szkrawan@fundacja-umbrella.org.pl

więcej

Konsultacje:

ZAPISY NA KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ PRZEZ KALENDARZ ONLINE

 

Marcin Babiuch – konsultuje w zakresie:

 • Księgowość organizacji pozarządowych
 • Sporządzanie planów finansowych
 • Rozliczanie dotacji
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Podatki

Zapisy: +48 71 359 75 00 (sekretariat Centrum SEKTOR 3)

więcej

Monika Kowalczyk – konsultuje w zakresie:

 • Podstawy prawne tworzenia organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń):

1. wymogi formalne (dokumenty, opłaty),
2. postępowanie odwoławcze w postępowaniu rejestrowym,

 • Postępowanie sądowe w przedmiocie uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego (postępowanie rejestrowe i koszty);
 • Działalność pożytku publicznego:

1. działalność nieodpłatna pożytku publicznego,
2. działalność odpłatna pożytku publicznego,
3. działalność gospodarcza,

 • Zasady współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną;
 • Finansowanie działalności pożytku publicznego ze środków publicznych;
 • Wolontariat;
 • Spółki prawa handlowego, a działalność w sferze pożytku publicznego;
 • Konsultowanie projektów umów najmu, użyczenia, użytkowania i innych;
 • Prawo pracy – zawieranie umów:

1. o pracę,
2. o dzieło,
3. zlecenia,

 • Inne porady w zakresie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Zapisy: +48 71 359 75 00 (sekretariat Centrum SEKTOR 3)

więcej

Jacek Karasiński – konsultuje w zakresie:

 • Doradztwo w poszukiwaniu źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki krajowe, środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne)
 • Porady w zakresie aplikowania i rozliczania środków z dotacji
 • Konsultacje założeń projektowych ( cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet)
 • Pomoc w kreowaniu pomysłów projektowych
 • Pomoc w przygotowaniu projektów – wymogi formalne i merytoryczne
 • Sprawozdawczość projektowa
 • Tworzenie i prowadzenie projektów partnerskich

Zapisy: +48 71 359 75 00 (sekretariat Centrum SEKTOR 3)

więcej

Ewelina Seklecka – konsultuje w zakresie:

 • Poszukiwania źródeł finansowania projektów,
 • Pozyskiwania funduszy na działalność statutową m.in. fundusze ministerialne, miejskie, unijne, norweskie),
 • Konsultacji przygotowywanych  wniosków aplikacyjnych (wymogi formalne i merytoryczne).

kontakt: e.seklecka@sektor3.wroclaw.pl

więcej

Zapisy: 71 359 75 00 (sekretariat Centrum SEKTOR 3)

UWAGA: warto przeczytać! Zgodnie z naszym regulaminem:
Szczegółowe zasady korzystania ze wsparcia w zakresie doradztwa i konsultacji specjalistycznych

Obowiązują zapisy. By umówić się na doradztwo/konsultacje, zadzwoń pod nr tel. 71 359 75 00 (sekretariat Centrum SEKTOR 3) albo skontaktuj się bezpośrednio z wybranym doradcą/konsultantem (dane kontaktowe znajdziesz w opisie każdego z doradców/konsultantów).

Jeżeli nie wiesz, który z doradców/konsultantów może Ci pomóc, napisz maila na ww. adres z krótkim opisem swojego problemu, a my skierujemy Cię do odpowiedniej osoby.