Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility


Zapisz się do newslettera

Użyczenie adresu

UWAGA! USŁUGA CZASOWO ZAWIESZONA ZE WZGLĘDU NA ZNACZNE PRZEKROCZENIE WSKAŹNIKA UDZIELONYCH ADRESÓW.

Oprócz bezpłatnego wynajmu sal (konferencyjnej, komputerowej, warsztatowych) organizacje pozarządowe mogą skorzystać również z miejsca do pracy biurowej z komputerem. Ponadto użyczamy adresu siedziby i adresu do korespondencji, numeru telefonu oraz miejsca na serwerze.

UWAGA: warto przeczytać! Zgodnie z naszym regulaminem:
Szczegółowe zasady korzystania z adresu siedziby i korespondencyjnego

Przeczytaj również: Szczegółowe zasady korzystania ze stanowisk biurowych i szafek > w regulaminie dostępnym w: DO POBRANIA, gdzie znajdziesz dodatkowo m.in.: wzór wniosku o czasowe użyczenie adresu.