Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Współdzielnia

Pozarządowe Centrum Współdzielenia Zasobów „Współdzielnia” to wyjątkowy projekt w skali Wrocławia. Ideą przyświecającą jego powołaniu i działaniu jest społecznie odpowiedzialna ekonomia współdzielenia. Fundacja „Umbrella”, która prowadzi to przedsięwzięcie chciałaby tym samym zbudować sieć współpracy organizacji pozarządowych i podmiotów Gminy Wrocław opartą o ideę społecznie odpowiedzialnej ekonomii współdzielenia zasobów rzeczowych i ludzkich, co przyczyni się do poszerzenia możliwości realizacji działań uczestników sieci i efektywnego wykorzystania posiadanych i pozyskiwanych zasobów.

„Jednym z naszych celów jest zwiększenie poziomu dostępności usług świadczonych w szczególności przez organizacje pozarządowe dla mieszkańców Wrocławia, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami. Istotne jest dla nas zainicjowanie sieci współpracy wrocławskich organizacji pozarządowych w ramach idei społecznie odpowiedzialnej ekonomii współdzielenia, co powiększy bazę zasobów do wykorzystania przez NGO w ich działalności.” 

Grzegorz Tymoszyk, prezes Fundacji „Umbrella”, koordynator PCWZ „Współdzielnia”

Organizacje, które mogą być Beneficjentami mogą bezpłatnie, choć za kaucją, wypożyczać znajdujące się w Katalogu Zasobów specjalistyczne urządzenia ułatwiające dostępność osobom z niepełnosprawnościami oraz urządzenia przydatne przy organizowaniu wydarzeń – stoły, namioty, krzesła, warniki itd. Oferta ta będzie się stale poszerzała. Jednocześnie, Beneficjenci mogą starać się o bezpłatne przekazanie tabliczek informacyjnych z oznaczeniami w języku braille’a, taśmy oznaczeniowe czy gongi przywoławcze, które pomogą spełnić wymogi zapisane w ustawie.

Odpowiedzi na pytania dotyczące procedur dostępne są poniżej. Dokumnety do pobrania, w tym Regulamin Współdzielni oraz katalog Zasobów dostępne sa u dołu strony.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej starej strony i dokonywanie rezerwacji pod linkiem:

https://old.fundacja-umbrella.org.pl/wspoldzielnia/

 

Pozarządowe Centrum Współdzielenia Zasobów jest zadaniem publicznym finansowanym przez Gminę Wrocław, a powierzonym do realizacji w wyniku postępowania konkursowego – Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” W OKRESIE OD 1.03. – 31.12.2022 (Umowa nr D/WSS/3051/1/2022). Koordynatorem „Współdzielni” jest Grzegorz Tymoszyk

 

Protokol-wypozyczenia-sprzetu-1 (1)

Regulamin-Wspoldzielni NOWY

Wniosek-o-przekazanie-artykulow (2)

Porozumienie-o-wspolpracy-z-Beneficjentem-wspoldzielnia-akt (3)

Katalog-zasobow-wspoldzielni (2)