Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zacznij z nami współpracę

ZASADY KORZYSTANIA ZE WSPARCIA CENTRUM SEKTOR3

regulamin współpraca

 • używanie ADRESU CENTRUM jako adresu siedziby i/lub korespondencyjnego,
 • STANOWISKO do pracy biurowej wraz Z WYPOSAŻENIEM – w strefie coworkingowej OPEN SPACE
 • KSERO/DRUK , 
 • korzystanie z SERWERA do hostowania stron www,
 • korzystanie z SZAFKI (warunek dostępności), 
 • korzystanie z CZYTELNI Centrum / książki oraz gazety Sponsorem projektu bezpłatnej prenumeraty jest firma PITax.pl/
 • korzystanie z DORADZTWA, 
 • korzystanie z KONSULTACJI specjalistycznych,  
 • WYNAJEM SAL, 
 • korzystanie z różnych form INFORMACJI I PROMOCJI /m.in. strona www, newsletter, media społecznościowe, tablice informacyjne, ścianki prezentacyjne/SZCZEGÓŁY, ZAKRES ORAZ REGULAMIN UDZIELANEGO WSPARCIA ZNAJDUJE SIĘ tutaj

Rysunek

Masz pytania? Zadzwoń: +48 71 359 75 00

DLA WOLONTARIUSZY, STAŻYSTÓW I PRAKTYKANTÓW:

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane:

 • rozwojem osobistym i zawodowym poprzez współpracę z NGO
 • poznaniem specyfiki funkcjonowania NGO
 • realizacją własnych projektów społecznych

Oferujemy:

 • kompleksowe wsparcie w rozwoju osobistym i zawodowym (badanie kompetencji, przygotowanie i wdrażanie planu rozwoju)
 • zapoznanie ze środowiskiem NGO (czym są? w jakich obszarach działają?)
 • możliwość sprawdzenia się w różnych obszarach działalności NGO (prawo, finanse, pozyskiwanie funduszy, prowadzenie szkoleń)
 • naukę oraz pomoc przy przygotowywaniu i wdrażaniu własnych projektów społecznych
 • możliwość realizacji własnych pomysłów i pasji!

Informacji na temat wolontariatu/praktyk/stażu udziela: Michał Szkrawan,
tel. +48 71 359 75 00, mail: m.szkrawan@fundacja-umbrella.org.pl

DLA BIZNESU:

Zapraszamy do współpracy firmy, które już realizują lub chcą rozpocząć realizację polityki społecznie odpowiedzialnego biznesu i poszukują partnerów do przedsięwzięć realizowanych w ramach CSR.

Oferujemy:

 • wsparcie w opracowaniu koncepcji i realizacji projektów społecznych (pomagamy w analizie celu i możliwości społecznego zaangażowania firmy oraz w realizacji projektu );
 • doradztwo w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi (przybliżamy firmom prawne i praktyczne aspekty społecznych działań ngo);
 • animowanie partnerstw społeczno-prywatnych (informujemy, łączymy, rozmawiamy, działamy).

Kontakt z klientami biznesowymi: Urszula Bandurowska, tel. +48 71 359 75 00, mail: u.bandurowska@fundacja-umbrella.org.pl

Poznaj naszych Partnerów!

Zapraszamy do współpracy!