Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Okrągły stół na temat zrównoważonych zamówień publicznych

Opublikowano w 7 lipca 2015 przez admin

Zapraszamy do uczestnictwa we wrocławskim „Okrągłym stole na temat zrównoważonych zamówień publicznych” – forum debaty pomiędzy zamawiającymi, wykonawcami, związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi. Spotkanie odbędzie się w 1o lipca 2015 r. w godz. 11.00 – 13.30 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Fundacja CentrumCSR.PL i Fundacja im. Friedricha Eberta

zapraszają na seminarium eksperckie

„Okrągły stół na temat zrównoważonych zamówień publicznych”

10 lipca 2015 r. (piątek), godz. 11.00-13.30.

Spotkanie pod honorowym patronatem

J. M. Rektora UE prof. zw. dr hab.

Andrzeja Gospodarowicza

Prosimy o potwierdzenie obecności do 8 lipca, godz. 17.00.

Kontakt dla uczestników:

Maria Niewiadoma, współpracowniczka Fundacji CentrumCSR.PL we Wrocławiu

adres e-mail: marylka777@gmail.com; nr telefonu 784 184 008

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych (ZZP) polegających na uwzględnianiu aspektów społecznych i środowiskowych w zamówieniach publicznych niesie liczne korzyści zarówno lokalnym społecznościom, jak i środowisku naturalnemu. Niestety wciąż są one stosowane w zbyt małym stopniu.

Przedstawiciele zamawiających wskazują liczne problemy związane z ich stosowaniem. Począwszy od braku wiedzy, poprzez obawy przed instytucjami kontrolnymi, a na braku odpowiednich wykonawców skończywszy. Planowany „Okrągły stół” pozwoli na przyjrzenie się wzajemnym obawom i powodom braku stosowania klauzul społecznych i aspektów środowiskowych w zamówieniach publicznych. Podczas spotkania przedstawione zostaną wyniki pierwszego etapu monitoringu stosowania ZZP realizowanego przez Fundację CentrumCSR.PL w ramach projektu „Wzmocnienie monitoringu zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce”.

Celem spotkania jest wypracowanie wspólnego stanowiska określającego możliwe rozwiązania sprzyjające zwiększeniu skali stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w praktyce działania instytucji publicznych w Polsce.

Podczas spotkania omawiane będą następujące zagadnienia:

Skala stosowania zrównoważonych zamówień publicznych na podstawie efektów realizowanego przez Fundację CentrumCSR.PL monitoringu;

  • Dotychczasowe doświadczenia przedstawicieli zgromadzonych instytucji publicznych w zakresie stosowania ZZP, szkoleń, organizacji wewnętrznych regulaminów w/s zamówień publicznych;
  • Możliwości wspólnego rozwiązywania trudności dotyczących stosowania ZZP, z którymi borykają się konkretne instytucje publiczne we Wrocławiu;
  • W jaki sposób instytucje publiczne mogą uwzględniać w swoich zamówieniach aspekty globalne?;
  • Czy zrównoważone zamówienia są szansą czy obciążeniem dla firm realizujących przetargi?;
  • Czy organizacje społeczne mogą wspierać instytucje publiczne w działaniach na rzecz stosowania zrównoważonych zamówień?


Powrót do Aktualności →