Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PANATO PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM ROKU 2013

Opublikowano w 26 listopada 2013 przez admin

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO z Wrocławia została wybrana Najlepszym Przedsiębiorstwem Społecznym Roku 2013 w kategorii Pomysł na Rozwój w konkursie zorganizowanym przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Wraz ze Spółdzielnią Socjalną „Serce Pogórza” PANATO otrzyma nagrodę w wysokości 25 tys. zł. Pomysł na powołanie PANATO zrodził się zimą 2011 r. w trakcie gry miejskiej, która odbyła się w ramach międzynarodowego projektu Future City Jobs realizowanego przez Instytucję Kultury Wrocław 2016.
O PANATO 
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO jest podmiotem ekonomii społecznej, powołanym do życia w kwietniu 2012 r. przez grupę młodych osób, które postanowiły samodzielnie stworzyć dla siebie miejsca pracy. Są wśród nich projektanci wnętrz i wzornictwa przemysłowego, rękodzielnicy, artyści oraz specjaliści od marketingu i promocji. Funkcjonowanie PANATO w wymiarze biznesowym opiera się na połączeniu modelu społecznego z wolnorynkowym. Fundamentem kooperatywy są osoby z grup defaworyzowanych oraz wszyscy ci, którzy preferują demokratyczne formy zarządzania.
Działalność PANATO to m.in. produkcja gadżetów kreatywnych i wsparcie kampanii marketingowych, organizacja pokazów i warsztatów oraz zlecenia wykonywane w ramach dwóch pracowni: tekstyliów i sitodruku. Od maja 2013 r. siedziba Spółdzielni mieści się w lokalu przy ul. Jedności Narodowej 68A.
Więcej informacji: www.panato.org
Konkurs Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku  
Uroczyste rozstrzygnięcie trzeciej edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku odbyło się 22 listopada w budynku Muzeum Żydów Polskich w Warszawie. W ramach konkursu Zespół ekspertów, na podstawie wskaźników społecznych i ekonomicznych oraz po odbyciu wizyt studyjnych, zakwalifikował do finału 13 podmiotów w kategorii Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne i dziewięć w kategorii Pomysł na Rozwój. Nagrodę w pierwszej kategorii otrzymały: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” oraz SCE „Flandria” spółdzielnia europejska.
W kategorii Pomysł na Rozwój nagrodą w wysokości 25 tys. zł dla Najlepszego Przedsiębiorstwa Społecznego podzielą się Spółdzielnia Socjalną „Serce Pogórza” oraz PANATO. Wrocławska Spółdzielnia zdobyła również Nagrodę Publiczności.
Więcej informacji: www.konkurs-es.pl
O Projekcie „Future City Jobs”    
Realizowany przez Instytucję Kultury Wrocław 2016 (poprzedniczkę Biura Festiwalowego Impart 2016) w latach 2011-2012 projekt „Future City Jobs” zakładał realizacje działań w mieście mającą na celu stworzenie nowych miejsc pracy dla ludzi zatrudnionych w sektorze kulturalnym  i kreatywnym (CCI). W ramach projektu odbyła się Gra Miejska z udziałem mieszkańców, organizacji pozarządowych i reprezentantów administracji samorządowej, w wyniku której powstało pięć pomysłów na nowe miejsca pracy.
W styczniu 2012 r. podczas finału projektu w Pradze wrocławski pomysł na „Spółdzielnię Kreatywną” (późniejsze PANATO) oraz idea „Techno-emotional Spaces” z San Sebastian (drugiej Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r.) zostały wybrane jako najlepsze do zrealizowania spośród pomysłów zgłoszonych przez Pragę, Tallin, Glasgow szwedzkie miasto Södertälje.
Sukces PANATO dowodzi, że wspieranie inicjatyw obywatelskich i kulturalnych, również w sektorze CCI opłaca się i przynosi wymierne efekty.
Kontakt dla mediów:
Marcin Jasiński
marcin.jasinski@wroclaw2016.pl
tel. 508 492 200 Powrót do Aktualności →