Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Partnerstwo – równe szanse dla kobiet i mężczyzn

Opublikowano w 1 maja 2013 przez admin

Spacer z psem, pranie, koszenie trawy – proza życia? Owszem. A także  źródło codziennych konfliktów. No, bo „ja robię to lepiej”, „to powinno być inaczej”, a przede wszystkim „teraz twoja kolej” i „to zawsze na mojej głowie”. (By uniknąć kłótni o podział domowych obowiązków potrzeba naprawdę niewiele.) Czy wiesz, że partnerski podział obowiązków to świadoma decyzja o wykonywaniu określonej części prac przy takim podziale, który satysfakcjonuje obie strony? Autorzy kampanii zwracają uwagę, że obowiązki domowe to sprawa wszystkich członków rodziny, a prace domowe nie mają przypisanej płci. Mała zmiana w domu może być początkiem ogromnej przemiany społecznej i rzeczywistej realizacji idei równych szans dla kobiet i mężczyzn.

Tytuł: Partnerstwo – równe szanse dla kobiet i mężczyzn

Hasło: Dzielcie się obowiązkami, by nie musieć dzielić się majątkiem.

Inicjator: Instytut Spraw Publicznych

Produkcja: Instytut Spraw Publicznych wraz z licznymi partnerami.

Zasięg kampanii: Internet, cała Polska

Czas trwania kampanii: październik – grudzień 2012

Cykliczność: kampania jest kontynuowana

Użyte media: internet, kino, TV, social media

Więcej informacji na temat kampanii: http://www.isp.org.pl/

Pokaz Społecznej Super Mocy jest realizowany przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” i współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.Powrót do Aktualności →