Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pierwsze spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Technologii Obywatelskich

Opublikowano w 5 czerwca 2017 przez admin

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie  Grupy Dialogu Społecznego ds. Technologii Obywatelskich. Zaproszenie kierowane jest do wrocławskich organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych i prywatnych, oraz grup środowiskowych,  zaangażowanych oraz pragnących zaangażować się w dialog społeczny we Wrocławiu.

Termin: środa, 7 czerwca 2017, w godz. 16:00 – 18:00. Miejsce: Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA (Stowarzyszenie TRATWA), ul. Legnicka 65, sala konferencyjna

Idea, cel spotkań:
Debata nad wykorzystaniem technologii obywatelskich. (Technologie obywatelskie – zbiór rozwiązań, głównie z zakresu technologii informacyjnej, obejmujących aplikacje społeczne i narzędzia informatyczne wspierające samorząd w pełnieniu funkcji publicznych, jak i wszelkie narzędzia do rozwoju czy utrzymania takich serwisów.)
Temat spotkania:
Nowe technologie na użytek społeczności osiedli
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres:
dominik.golema@um.wroc.pl
Serdecznie zapraszamy:
Urząd Miejski Wrocławia / Departament Spraw Społecznych / Rzecznik ds. Dialogu Społecznego – Dominik Golema.
Damian Wojciech Dudała – Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO –  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale też rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.


Powrót do Aktualności →