Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pierwsze spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Uzależnień

Opublikowano w 7 czerwca 2017 przez admin

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Uzależnień. Zaproszenie kierowane jest do wrocławskich organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych i prywatnych, oraz grup środowiskowych,  zaangażowanych w rozwój struktur dialogu społecznego we Wrocławiu, a szczególnie do podmiotów i osób, których troska, zaangażowanie i zainteresowanie koncentruje się na przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Termin: środa, 14 czerwca 2017, w godz. 12:00 – 14:00
Miejsce: Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA (Stowarzyszenie TRATWA), ul. Legnicka 65, sala konferencyjna

Idea, cel spotkań: Debata na temat dotychczasowych i nowych wyzwań w obszarze uzależnień. Przedstawienie stanu posiadanej wiedzy na podstawie prowadzonych badań. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń odnośnie skuteczności podejmowanych działań. Konsultacje i dyskusja na temat treści programów gminnych w tym obszarze problemowym. Budowanie i umacnianie relacji pomiędzy podmiotami i osobami zainteresowanymi tą tematyką. Zdefiniowanie i wskazanie działań koniecznych do podjęcia w celu lepszej ochrony społeczeństwa przed wzrostem poziomu uzależnień.

Tematyka spotkań:
1. Używanie substancji psychoaktywnych we Wrocławiu na podstawie badań z roku 2016 (dorośli) i 2015 (młodzież)
2. Nowe uzależnienia cywilizacyjne- smartfon, internet, hazard, gry…
3. Profilaktyka uzależnień – co i jak robić, aby było skutecznie?
4. Synergia działań międzysektorowych.


Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres:
dominik.golema@um.wroc.plPowrót do Aktualności →