Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Platforma edukacyjna eODRA.pl

Opublikowano w 15 marca 2016 przez admin

Z wielką przyjemnością, prezentujemy Państwu, a w szczególności wszystkim dzieciom i młodzieży platformę edukacyjną eODRA.pl.

Propagowanie wiedzy o Odrze rozpoczynamy modułem ochrona środowiska, w którym znajdują się treści (lekcje), zadania oraz animacje prezentujące, czym dla człowieka jest woda oraz co zagraża jej czystości. W prosty, przejrzysty i przyjazny sposób omawiamy najpopularniejsze źródła zanieczyszczenia rzek, wskazując równocześnie, w jaki sposób nasze codzienne zachowania mogą szkodzić naturze. Jednak nadrzędnym celem platformy jest pozytywne motywowanie do zmiany postaw i zachowań, dlatego poprzez edukację, chcemy skoncentrować Waszą uwagę, nie tylko na samym problemie braku czystej wody, ale zdecydowanie bardziej, na konstruktywnym poszukiwaniu dobrych rozwiązań. Tłumaczymy zatem co Ty możesz zrobić dla rzeki, zaczynając od porannej toalety we własnej łazience, kończąc na aktywnych postawach obywatelskich i świadomej konsumpcji.

Platforma eODRA.pl uczy o sprawach ważnych, ale i trudnych, zatem aby nie było zbyt ciężko i zbyt nudno, stworzyliśmy także kilkanaście wspaniałych animacji, które pomogą zobrazować omawiane treści. A że graficznie pomógł nam w tym znany wrocławski rysownik Andrzej Tylkowski, jesteśmy pewni, że wszystkie się Wam spodobają.



Powrót do Aktualności →