Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pod Wrocławską Parasolką UNICEF

Opublikowano w 28 września 2022 przez admin

Realizujesz/lub zamierzasz realizować zajęcia dla dzieci i młodzieży – uchodźców/uchodźczyń wojennych z Ukrainy? Chcesz trzymać wsparcie finansowe na te działania?

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” zaprasza:
1) Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2) Jednostki organizacyjne oraz pomocnicze Gminy Wrocław.

do składania wniosków na wspieranie działań zapewniających dzieciom i młodzieży z Ukrainy warunki do rozwoju i aktywności w miejscach sprawowania opieki wychowawczej w ramach projektu „Pod Wrocławską Parasolką UNICEF”.

Kwalifikowane działania dla adresatów/ek zadań powinny zapewniać pomoc obejmującą łącznie:
1) Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym od nauki szkolnej.
2) Organizację różnego typu zajęć, na przykład wspomagających rozwój zainteresowań, aktywność, integrację oraz naukę języka polskiego i inne.
3) Organizację zajęć krajoznawczo-turystycznych, także poza terenem Wrocławia oraz innych wyjść na przykład do kina, muzeum (możliwe również w soboty i niedziele).
4) Zapewnienie minimum 1 posiłku w czasie trwania zajęć.

Powinny obejmować też komponenty MHPSS (Mental Health and Psychosocial Support – Zdrowie psychiczne i wsparcie psychospołeczne).

Termin składania wniosków: w trybie ciągłym DO WYCZERPANIA ALOKACJI FINANSOWEJ

Operator zastrzega sobie odwołanie konkursu bez podania przyczyny. Terminy uruchomienia środków finansowych na konkurs zależą od terminów przekazania środków dla Operatora przez Grantodawcę.

Formularz wniosku aplikacyjnego

Regulamin konkursu Pod Wrocławską Parasolką UNICEF_TRYB CIĄGŁY

Ogłoszenie_Pod Wrocławską Parasolką_tryb ciągłyPowrót do Aktualności →