Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

„Pod Wrocławską Parasolką UNICEF” – wyniki naboru

Opublikowano w 10 października 2022 przez admin

Mamy wyniki naboru wniosków na wspieranie działań zapewniających dzieciom i młodzieży z Ukrainy warunki do rozwoju i aktywności w miejscach sprawowania opieki wychowawczej w ramach projektu „Pod Wrocławską Parasolką UNICEF”!

Lista rankingowa znajduje się tutaj.
GRATULUJEMY!

Jednocześnie informujemy, że ze względu na wyczerpanie alokacji finansowej, zamykamy nabór wniosków.

Operatorem projektu jest Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”.Zadanie zrealizowano przy wsparciu UNICEF. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.22

Оператор проекту:Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”Завдання виконано за підтримки ЮНІСЕФ.Завдання, що виконується в рамках Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) на основі Меморандуму про взаєморозуміння між Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та містом Вроцлав від 9 червня 2022 року та обміну листами щодо надання підтримки, пов’язаної з реагуванням на надзвичайні ситуації біженців у Вроцлаві від 06.09.22Powrót do Aktualności →