Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pod Wrocławską Parasolką UNICEF

Opublikowano w 20 września 2022 przez admin

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”
zaprasza.

1) Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2) Jednostki organizacyjne oraz pomocnicze Gminy Wrocław.

do składania wniosków na wspieranie działań zapewniających dzieciom i młodzieży z Ukrainy warunków do rozwoju i aktywności w miejscach sprawowania opieki wychowawczej w ramach projektu „Pod Wrocławską Parasolką UNICEF”

Kwalifikowane działania dla adresatów/ek zadań powinny zapewniać pomoc obejmującą łącznie:
1) Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym od nauki szkolnej.
2) Organizację różnego typu zajęć, na przykład wspomagających rozwój zainteresowań,
aktywność, integrację oraz naukę języka polskiego i inne.
3) Organizację zajęć krajoznawczo-turystycznych, także poza terenem Wrocławia oraz innych
wyjść na przykład do kina, muzeum (możliwe również w soboty i niedziele).
4) Zapewnienie minimum 1 posiłku w czasie trwania zajęć.

Powinny obejmować też komponenty MHPSS (Mental Health and Psychosocial Support – Zdrowie psychiczne i wsparcie psychospołeczne).

Termin składania wniosków : 20 – 27 września 2022r.
Więcej szczegółów w Regulaminie!
Zapraszamy też na spotkanie informacyjne online dla Wnioskodawców 22 września o godz. 12.00
(zgłoszenia na mail: a.pietrzyk@fundacja-umbrella.org.pl)

Operator zastrzega sobie odwołanie konkursu bez podania przyczyny. Terminy uruchomienia środków finansowych na konkurs zależą od terminów przekazania środków dla Operatora przez Grantodawcę.

Regulamin konkursu Pod Wrocławską Parasolką UNICEF

Formularz wniosku aplikacyjnegoPowrót do Aktualności →