Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PODSTAWY SKUTECZNEGO MOTYWOWANIA

Opublikowano w 25 czerwca 2014 przez admin

SZKOLENIE OTWARTE (BEZPŁATNE)

Termin: 01.07.2014, wtorek 15.30 -19.15

Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3
54-206 Wrocław, ul. Legnicka 65

Cel szkolenia:

Zrozumienie istoty i podstawowych reguł motywowania ludzi do pracy, co pozwala na dobranie odpowiednich narzędzi motywowania, budowanie atmosfery współpracy i chęci podejmowania wyzwań.

Adresaci szkolenia:

Formalni i nieformalni liderzy organizacji (NGO); osoby, które chcą doskonalić swoje kompetencje w obszarze zarządzania – skutecznie inspirować i motywować innych do działania.

 

Zagadnienia:

Rola lidera w motywowaniu zespołu. Typowe wzorce motywowania w organizacjach.

Metoda obrazowania i jej praktyczne zastosowanie w doskonaleniu motywowania.

Reguły skutecznego motywowania.

 

Metody i techniki aktywizujące:

Ćwiczenia indywidualne i zespołowe, dyskusja, burza mózgów, wizualizacja, studium przypadku.

 

Inspiracja:

Wyniki badań dotyczące motywowania w organizacjach (m.in. w NGO). Badania dokonano w ramach projektu: „Filtry motywacyjne w organizacji” (grant: NCN 4149 /B /H03//2011/40).

 

Prowadzący szkolenie:

Dr Ewa Tracz, doświadczony trener-konsultant zarządzania; wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia do dnia: 29.06.14.  Ilość miejsc – ograniczona. Nie zwracamy kosztów podróży.

Pobierz formularz w pdie: FORMULARZ-ZGŁOSZENIE

Pobierz formularz w wordzie: FORMULARZ-ZGŁOSZENIE

Formularz należy wysłać na adres: cembrw.projekt@gmail.com

 

Kontakt:

mail: cembrw.projekt@gmail.com; www.ipernity.com/interkultura.edukado

tel. kom.: 602 156 920

 

Pobierz ogłoszenie w pdf: PODSTAWY MOTYWOWANIA-SZKOLENIEPowrót do Aktualności →