Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pogotowie Mediacyjne

Opublikowano w 1 czerwca 2016 przez admin

W imieniu Fundacji Dom Pokoju, koordynatora projektu Pogotowia Mediacyjnego, zwaracamy się do Państwa z zaproszeniem do skorzystania z darmowych mediacji, które oferowane są wszystkim mieszkańcom Wrocławia oraz z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i informacji o darmowych mediachach, jakie Gmina Wrocław oferuje mieszkańcom miasta.

Pogotowie Mediacyjne zostało powołane na początku 2015 roku przez Gminę Wrocław (Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego) i organizacje pozarządowe, oferujące poradnictwo prawne i mediacyjnem a koordynatorem projektu od samego początku jest Fundacja Dom Pokoju. Celem funkcjonowania Pogotowia Mediacyjnego jest standaryzacja i zapewnienie najwyższej jakości usług świadczonych mediacji, a w ramach projektu obywatelom Wrocławia co roku oferuje się 150 darmowych godzin porad mediacyjnych.

Pogotowie Mediacyjne zapewnia wysoki standard prowadzonych mediacji i zapewnia BEZPŁATNĄ pomoc w rozwiązywaniu sporów metodą mediacji. Zapraszamy do kontaktu i prosimy o przekazanie informacji o Pogotowiu Mediacyjnym wszystkim, którzy mogą z nich skorzystać.

Czym są mediacje?
Mediacje to metody rozwiązywania konfliktów przy obecności osoby trzeciej, która pomaga we wzajemnej komunikacji stron i ułatwia dojście do porozumienia. Mediator nie osądza i nie wydaje wyroków – wspiera w komunikacji strony sporu bez ingerencji w efekt rozmów.

Podstawowe zasady mediacji to:

  • dobrowolność – obie strony muszą chcieć się porozumieć;
  • akceptowanie osoby mediatora i reguł rozmów przez obie strony;
  • bezstronność i neutralność mediatora wobec osób i przedmiotu sporu;
  • poufność przebiegu mediacji.

Warunkiem udzielenia mediacji jest zgoda obu stron konfliktu na udział w mediacjach!

Sąd czy mediacja?
Mediacja jest szybsza – może przynieść rozwiązanie konfliktu podczas jednej sesji, a proces sądowy często ciągnie się latami.
W mediacji obie strony wygrywają, a co ważniejsze – to Wy, a nie sędzia decydujecie o sobie i rozwiązaniu problemu.
Wypracowana i podpisana w obecności mediatora ugoda jest uwzględniana w sprawach sądowych.

Kto będzie mediował?
Mediatorem jest doświadczona osoba z odpowiednimi uprawnieniami będąca członkiem zespołu Pogotowia Mediacyjnego. Spotkania mediacyjne odbywają się w dogodnym dla stron terminie.

POGOTOWIE MEDIACYJNE

tel: 538208660

pogotowie.mediacyjne@wcrs.wroclaw.pl

poradnictwo.wroclaw.pl/pogotowie-mediacyjnePowrót do Aktualności →