Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Polityka Rachunkowości

Opublikowano w 7 listopada 2022 przez admin

Szkolenie odbywa się: 16 listopada 2022 r. w godz. 16.00 – 20.00

Program szkolenia:
I. Polityka rachunkowości – części składowe
1) Określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych.
2) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.
3) Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym, co najmniej:
a) zakładowy plan kont,
b) wykaz ksiąg rachunkowych,
c) opis systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – opisu systemu informatycznego.
4) System służący ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów. Omówienie i przedstawienie różnych zapisów, przykładów i rozwiązań.

II. Instrukcja obiegu dokumentów
Omówienie i przedstawienie różnych zapisów, przykładów i rozwiązań.

Osoba prowadząca: Marcin Babiuch Magister ekonomii, absolwent studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość. Uczestnik kursów i szkoleń księgowych, posiadający certyfikat samodzielnego księgowego. Od wielu lat związany z sektorem pozarządowym. Księgowy wielu fundacji i stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych. Doradca organizacji pozarządowych w sprawach finansowo-księgowych a przede wszystkim za rozliczanie wydatków, kontrolę budżetów i kwalifikowalności kosztów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących realizowanych projektów.

Link do zapisów: https://forms.office.com/r/dndqnQixMCPowrót do Aktualności →