Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pomaganie jest fajne. Bezpłatne warsztaty pierwszej pomocy

Opublikowano w 28 października 2014 przez admin

Jak zachować się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia? Jak bezpiecznie opiekować się dzieckiem? Co zrobić, jeśli jest się świadkiem wypadku drogowego? Coraz więcej osób ma świadomość, jak ważna na co dzień jest znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaprasza na bezpłatne warsztaty wszystkich, którzy chcieliby te zasady poznać albo sobie przypomnieć.

Przygotowaliśmy warsztaty dla dwóch grup odbiorców: pierwsza to osoby dorosłe, przede wszystkim studenci, druga to rodzice z dziećmi. Zajęcia dla tej drugiej grupy odbywać się będą równolegle: w jednej sali będziemy szkolić rodziców, w drugiej dzieci.

Warsztaty będą zawierać elementy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz będą obejmować zastosowanie defibrylatora automatycznego i półautomatycznego (AED), a prowadzone będą przy wykorzystaniu fantomów. Tematyka oraz metodyka zajęć będzie dostosowana do uczestników. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe.

Podczas warsztatów dla rodziców dowiedzą się oni, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz jak bezpiecznie sprawować opiekę nad swoimi dziećmi, a ich pociechy będą mogły rozwijać w sobie poczucie obowiązku niesienia pomocy innym.

Harmonogram warsztatów:

1. Warsztaty dla dzieci i rodziców:

– 6 listopada, godz. 17.00-19.00 (pl. Dominikański 6, sala 210 i 323)
(I panel – rodzice, II panel – dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym)
– 24 listopada, godz. 10.00-12.00 (pl. Dominikański 6, sala 210 i 323)
(I panel – rodzice, II panel – dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym)
– 2 grudnia, godz. 17.00-19.00 (pl. Dominikański 6, sala 210 i 323)
(I panel – rodzice, II panel – dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym)
– 18 grudnia, godz. 10.00-12.00 (pl. Dominikański 6, sala 210 i 323)
(I panel – rodzice, II panel – dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym)

2. Warsztaty dla dorosłych (osoby od 18 r.ż.):

– 20 listopada, godz. 15.00-17.00 (pl. Dominikański 6, sala 210)
– 9 grudnia, godz. 17.00-19.00 (pl. Dominikański 6, sala 210)
– 16 grudnia, godz. 17.00-19.00 (pl. Dominikański 6, sala 323)

Zapisy są prowadzone przez stronę internetową: wcrs.wroclaw.pl

Liczba miejsc jest ograniczona.

Organizatorem warsztatów jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego we współpracy z Dolnośląskim Oddziałem Drogowego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Warsztaty są finansowane przez Miasto Wrocław.Powrót do Aktualności →