Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pomaganie w dobrym tonie

Opublikowano w 18 czerwca 2014 przez admin

Naszą pasją jest praca z Rodzicami i terapia ich dzieci. Wiemy, co zrobić, żeby 6-latek z głębokim uszkodzeniem słuchu lub dysfunkcją mowy mógł odejść z naszego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji w samodzielne, normalne życie.
Pierwszego czerwca rozpoczęła się ogólnopolska Akcja pn. „Pomaganie w dobrym tonie” realizowana przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu ORaToR we współpracy z Firmą Greenfone. W czerwcu i lipcu br. Stowarzyszenie przeprowadzi zbiórkę telefonów komórkowych, a następnie za uzyskane z recyklingu pieniądze sfinansuje zajęcia dla 130 dzieci korzystających z terapii i rehabilitacji w Ośrodku ORaToR. Do Akcji mogą włączyć się firmy z całej Polski oraz różne instytucje.

Kończy się drugi tydzień Akcji. Włączyło się w nią już 30 Darczyńców o różnym profilu: małe i duże firmy i instytucje, w miastach i miasteczkach, ale wszystkie bardzo zaangażowane. Dołączyły się m.in. Konfederacja Lewiatan z Warszawy, Hewlett-Packard Glopal Business Center Sp. z o.o. z Wrocławia, ale też Przedszkole Niepubliczne GROSZKI z Żary, czy Zespół Szkolno-Przedszkolny z Borzęcina Dużego. Trwają rozmowy z kolejnymi kilkudziesięcioma podmiotami.

Celem wydarzenia jest, obok zwrócenia uwagi na ważny problem, jakim jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie terapii dzieci niesłyszących (8 na 1000 dzieci rocznie rodzi się z wadą słuchu), również pomoc niesłyszącym maluchom – pieniądze uzyskane ze zbiórki współfinansują terapię dzieci w Ośrodku. Działania ORaToRa są uzupełnieniem działań, które podejmowaliśmy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, w wyniku których badania przesiewowe słuchu stały się powszechne. Drugim jednak krokiem – zaraz po diagnozie – jest rozpoczęcie terapii mowy i słuchu, ponieważ nie ma dzieci za małych do terapii! I te działania dofinansowuje nasza Akcja.

Stowarzyszenie na swój koszt dostarcza do instytucji, które włącza się w „Pomaganie w dobrym tonie”, plakaty informujące o zbiórce oraz kartony, do których można składać zużyte urządzenia. Organizacja odbiera je również po zakończonej zbiórce, dzięki czemu osoby biorące udział w kampanii nie ponoszą żadnych kosztów.

Aby włączyć się w „Pomaganie w dobrym tonie” należy skontaktować się bezpośrednio z Markiem Łyskawą – koordynatorem Akcji, pod numerem telefonu: 513-027-653, mailowo: m.lyskawa@orator.org.pl lub sekretariatem Stowarzyszenia: (71) 372- 49-70.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony www.wdobrymtonie.org.pl.Powrót do Aktualności →