Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Poszukiwani doradcy edukacyjno-zawodowi

Opublikowano w 6 września 2017 przez admin

Poniżej publikujemy dwa ogłoszenia dotyczące pracy dla doradców edukacyjno-zawodowych i psychologów. Zatrudnienie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.Poszukiwany doradca edukacyjno-zawodowy i psycholog do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Efektywna nauka drogą do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Gimnazjalno- Szkolnego w Branicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe, 2 lata doświadczenia jako doradca zawodowy / psycholog, dyspozycyjność – zajęcia będą prowadzone dla 184 uczniów w Branicach, termin realizacji zajęć do 06.2018r.

Zakres obowiązków: przeprowadzenie Indywidualnych / grupowych spotkań, obejmujących: pomoc uczniom w wyborze dalszej ścieżki kształcenia, określenie mocnych i słabych stron uczniów, ich predyspozycji, kierunków rozwoju.

Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Osoby spełniające kryteria i zainteresowane współpracą, prosimy o przysłanie CV na adres: venza.ks@gmail.com

Obowiązkowe załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. , poz.1182, 1662).

2.Poszukiwany doradca edukacyjno-zawodowy i psycholog do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Edukacja z przyszłością” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe, 2 lata doświadczenia jako doradca zawodowy / psycholog, dyspozycyjność – zajęcia będą prowadzone dla 520 uczniów w Nysie, termin realizacji zajęć do 06.2018r.

Zakres obowiązków: przeprowadzenie Indywidualnych / grupowych spotkań, obejmujących: pomoc uczniom w wyborze dalszej ścieżki kształcenia, określenie mocnych i słabych stron uczniów, ich predyspozycji, kierunków rozwoju.

Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Osoby spełniające kryteria i zainteresowane współpracą, prosimy o przysłanie CV na adres mailowy: venza.ks@gmail.com

Obowiązkowe załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. , poz.1182, 1662).Powrót do Aktualności →