Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Poszukiwani koordynatorzy wsparcia

Opublikowano w 27 sierpnia 2013 przez admin

sektor3_centrumprawkobiet

W związku z realizacją projektu „Model Wsparcia, jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym” Fundacja Centrum Praw Kobiet oddział we Wrocławiu organizuje nabór kandydatów na Koordynatora Wsparcia dla niezatrudnionych kobiet 50+ doświadczających przemocy domowej. Spotkanie informacyjne na temat projektu odbędzie się 5 września  2013 r. o godzinie 17:00 w Centrum Integracji Społecznej.

Z początkiem sierpnia br. ruszył etap testowania projektu „Model Wsparcia, jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym”. Celem trwającego etapu jest przetestowanie Modelu Wsparcia, którego innowacyjność, w tym oś modelu tj. Koordynatorzy Wsparcia, polega na stworzeniu wspólnej płaszczyzny do działań na styku przeciwdziałania przemocy domowej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet w wieku 50+.

W ramach projektu w I etapie zrekrutowanych zostanie 10 Koordynatorów Wsparcia, którzy przejdą bezpłatne szkolenia w zakresie funkcjonowania Modelu Wsparcia, specyfiki potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Modelu Gotowości do Zmiany, elementów coachingu (łącznie 85h szkoleniowych w okresie 16.09.-31.10.2013), a po ich ukończeniu otrzymają Certyfikat Pracy nad Zmianą.

W II etapie rekrutacji zostaną wybrane 3 najbardziej odpowiednie osoby, których zadaniem będzie wdrożenie Programu Zmiany wobec 15 uczestniczek projektu przez okres 6 miesięcy (umowa zlecenie – ok. 100h/miesiąc w okresie 1.11.2013-30.04.2014). Wybrani Koordynatorzy Wsparcia na etapie aktywizacji społeczno-zawodowej będą towarzyszyć uczestniczce projektu w zależności od jej indywidualnych potrzeb – podczas wybranych zajęć szkoleniowych, przy adaptacji na miejscu praktyk, a także poza godzinami planowanej aktywizacji.

Spotkanie informacyjne na temat projektu i założeń Modelu Wsparcia odbędzie się 5 września 2013 roku o godzinie 17:00 w Centrum Integracji Społecznej (ul. Strzegomska 49, Wrocław). Podczas spotkania zostaną przestawione oczekiwania oraz wymagania w stosunku do przyszłych Koordynatorów Wsparcia, a zainteresowane osoby zostaną zaproszone na rozmowy rekrutacyjne.

Proszę o potwierdzenie przybycia na spotkanie do dnia 30 sierpnia na adres: marysia.wojtalik@gmail.com bądź telefonicznie: 721 520 991.

Strona internetowa projektu: http://modelwsparcia.cis.wroclaw.plPowrót do Aktualności →