Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

POSZUKIWANI WOLONTARIUSZE!

Opublikowano w 5 września 2013 przez admin

Wrocławski Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa (DAS), realizujący projekt Uczę się, poznaję – zmieniam! Syklakiraw pes, prynćkiraw – paruwaw! Wielopoziomowe działania edukacyjne na rzecz społeczności romskiej z terenu Dolnego Śląska, poszukuje WOLONTARIUSZY, którzy chcieliby zaangażowad się w projekt.

Projekt realizowany jest w poniższych miastach: Wrocław, Wałbrzych, Kłodzko, Kamienna Góra oraz Bystrzyca Kłodzka i Kowary – to właśnie w nich poszukujemy wolontariuszy.

Do zadań przewidzianych dla wolontariusza w ramach projektu będzie należeć:

  • spotykanie się z przydzielonymi uczniami, pomoc im w nauce, rozwijanie zainteresowań podopiecznych,
  • współpraca z koordynatorami lokalnymi odpowiedzialnymi za poszczególne miasta projektu oraz nauczycielami prowadzącymi dla gimnazjalistów romskich w ramach projektu zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych.
  • organizacja czasu dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie ciekawych zajęć np. lekcje gry na gitarze, zajęcia kulinarne, zajęcia psychoedukacyjne (ćwiczenia wspomagające pamięć, koncentrację, asertywność, radzenie sobie z gniewem, czy kreatywne radzenie sobie z gniewem innych), zajęć tanecznych itd.

Co zyskasz będąc naszym wolontariuszem?

  • nawiążesz nowe znajomości a może i przyjaźnie;
  • możliwość udziału w warsztatach dotyczących kultury romskiej w kontekście nierówności społecznych z elementami warsztatu antydyskryminacyjnego, który potwierdzimy odpowiednim certyfikatem.
  • doświadczenie w swoim zawodzie, będące podstawą poszukiwania pracy w przyszłości, poświadczone zaświadczeniem;
  • wiedzę dotyczącą projektów;
  • ocenę twojej pracy (na prośbę wolontariusza), która jest konieczna w przypadku starania się o uznanie i zaliczenie wolontariatu jako praktyki studenckiej w ramach studiów wyższych.
  • dodatkowe punkty w ramach starania się o przyjęcie na studia oraz II kierunek studiów ( tzw. miejsce dziekańskie).

Z wolontariuszem podpiszemy porozumienie, zawierające szczegółowe informacje o uprawnieniach i zadaniach wolontariusza. Po zakończeniu pracy, wolontariusz otrzyma zaświadczenie potwierdzające zaangażowanie przy projekcie „Uczę się, poznaję – zmieniam! Syklakiraw pes, prynćkiraw – paruwaw! Wielopoziomowe działania edukacyjne na rzecz społeczności romskiej z terenu Dolnego Śląska”.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu, przy ul. W. Stysia 16a; w godzinach: 8.00-15.00.

Więcej informacji: Joanna Marzec, tel. 71 338 07 93, +48 605 115 532 lub e-mail: joanna.marzec@silesius.org.pl.Powrót do Aktualności →