Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Opublikowano w 20 stycznia 2015 przez admin

Federacja Przedsiębiorstw Społecznych i Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA zapraszają na spotkanie prezentujące pozadotacyjne instrumenty finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej.

Podczas spotkania, które odbędzie się w czwartek 5 lutego w godzinach 10.30-13.00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu zostanie zaprezentowany ES Fundusz TISE – funkcjonujący od prawie dwóch lat program pożyczkowy, którego celem jest dostarczenie preferencyjnych środków finansowych na przedsięwzięcia, wzmacniające działalność gospodarczą przedsiębiorstw społecznych oraz prowadzących do wzrostu przychodów lub zatrudnienia.

Spotkanie będzie też okazją  do zaprezentowania i rozmowy o KPRESie – Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej – rządowym programie na lata 2014-2020.

W spotkaniu wezmą też udział przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej ARTE z Bielawy, którzy opowiedzą o tym jak im się żyje z pożyczką z ES Funduszu TISE.

Organizacje zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wysłanie e-maila na adres: anna.stanaszek@fres.org.pl

Spotkanie organizowane jest w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

ES Fundusz TISE to pilotażowy projekt funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, prowadzony przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych – TISE SA w partnerstwie z  Bankiem Gospodarstwa Krajowego,  Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w ramach w ramach Działania 1.4 „Wsparcie Inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”. ES Fundusz będzie funkcjonował do 30 czerwca 2015 roku. W ramach Programu zostanie udzielonych co najmniej 251 pożyczek na kwotę 25 mln zł.Powrót do Aktualności →