Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Praca – Streetworker – Wrocław, osiedle Nadodrze

Opublikowano w 14 lutego 2014 przez admin

Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie „Trampolina” poszukuje osoby do pracy na stanowisku streetworker w realizowanym projekcie „Profilaktyczny program streetworkerski dla młodzieży z Nadodrza” w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Celem projektu jest inkluzja społeczno-kulturalna młodzieży w wieku 13-18 lat poprzez utworzenie 5 grup streetworkerskich. W ramach projektu zorganizowane zostaną: nadzór streetworkerski, zajęcia aktywizująco-animacyjne, warsztaty i spotkania edukacyjne, cykliczne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i wyjścia w miejsca rozrywki, a także 5 mini projektów w zależności od zainteresowań uczestników.

Przed rozpoczęciem działań w II połowie marca odbędzie się obowiązkowe szkolenie „Pedagogika ulicy” dla osób zaangażowanych w realizację projektu (60h).
Praca na umowę zlecenie (1500 zł brutto) w godzinach popołudniowych między 16 a 20 lub weekendy, średnio 60 godzin w miesiącu.

Wymagania:

 • nadzór streetworkerski na terenie osiedla
 • przeprowadzenie diagnozy środowiska młodzieży
 • podejmowanie i utrzymywanie kontaktów z młodzieżą (stała grupa 7-8 osób w wieku 13-18 lat przez 22 miesiące)
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego i pomoc w znalezieniu możliwych sposobów rozwiązań sytuacji trudnych (np. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, poszukiwaniu pracy, organizowanie pomocy w nauce)
 • organizowanie treningów umiejętności społecznych (np. wyjścia i prace grupowe lub organizacja zajęć sportowych, animacyjnych)
 • wspieranie młodzieży w realizacji działań o charakterze społecznym, kulturalnym, artystycznym lub sportowym
 • kandydat zatrudniony na stanowisku Streetworkera musi odznaczać się szczególną kreatywnością, otwartością i zaangażowaniem, niezbędnymi do wykonywania swoich obowiązków
 • min. wykształcenie średnie, doświadczenie w pracy z młodzieżą
 • zainteresowania w kierunku nauk społecznych i pedagogicznych (resocjalizacja, animacja, socjologia, pedagogika, psychologia itp.), znajomość problematyki dot.młodzieży

Oferujemy:

 • współpracę w oparciu o umowę zlecenie na okres 1.04.2014-31.01.2016
 • przeszkolenie w zakresie pedagogiki ulicy
 • uczestnictwo we wdrażaniu innowacyjnych projektów kulturalno-społecznych
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego
 • możliwość uczestniczenia w różnorodnych inicjatywach i wydarzeniach kulturalnych
 • superwizję doświadczonych streetworkerów
 • możliwość realizacji własnych pomysłów w Stowarzyszeniu
 • możliwość uczestniczenia w innych projektach Stowarzyszenia

Osoby zainteresowane powyższą propozycją uprzejmie prosimy o przesłanie CV na adres : office@trampolina.wroclaw.pl do dnia 10.03.2014. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na pozostawienie moich danych osobowych w bazie danych Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie „Trampolina” oraz na przetwarzanie ich dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 O ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”

Ponadto zapraszamy na naszą witrynę pod adresem www.trampolina.wroclaw.plPowrót do Aktualności →