Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Prawo Kultury

Opublikowano w 18 maja 2013 przez admin

Prawo kultury

Ściąganie plików jest w publicznym dyskursie definiowane jako kradzież, podczas gdy korzystanie z utworów na użytek osobisty jest całkowicie legalne. Nielegalne jest ich rozpowszechnianie – informują twórcy kampanii. Jednocześnie postulują o zmianę negatywnego języka prawa autorskiego na taki, który pozytywnie odnosi się do praw użytkowników kultury.

Hasła kampanii pojawiły się  na szybach 60 wagonów warszawskiego metra. Na każdej
z naklejek widoczne było odniesienie do serwisu Prawo Kultury, w którym można znaleźć szczegółowe wyjaśnienie każdego z twierdzeń, odwołujące się do konkretnych przepisów. Akcja zainteresowała nie tylko użytkowników Internetu, ale także media, które włączyły się w debatę.

Tytuł: Prawo Kultury

Hasło: Mam prawo dzielić się muzyką. Mam prawo kopiować książki. Mam prawo ściągać filmy.

Inicjator: Fundacja Nowoczesna Polska

Produkcja: Fundacja Nowoczesna Polska/Fabryka Komunikacji Społecznej

Zasięg kampanii: ogólnopolski

Czas trwania kampanii: grudzień 2012 – styczeń 2013

Cykliczność: 1.edycja; planowana kontynuacja

Użyte media: internet, wagony warszawskiego metra

Więcej informacji na temat kampanii: http://prawokultury.pl/

Pokaz Społecznej Super Mocy jest realizowany przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” i współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.Powrót do Aktualności →