Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekt Akcja Inkubacja

Opublikowano w 3 listopada 2016 przez admin

Masz pomysł? Zdobądź finansowanie i popraw sytuację młodych! Ruszył nabór do projektu „Akcja Inkubacja” – zapraszamy na spotkanie informacyjne  7 listopada 2016 roku, w godzinach od 15:00 do 17:00.


Innowacje społeczne to nowe metody rozwiązywania problemów społecznych. Wielu chce poprawiać świat, ale nieliczni korzystają z oferowanych możliwości rozwoju.
Czas, aby to zmienić: zostań INNOWATOREM SPOŁECZNYM!
Proces inkubowania innowacji społecznych to rodzaj wsparcia zalążków nowych pomysłów, ich dopracowywanie, testowanie i upowszechnianie czy nawet włączanie do polityki. W ramach projektu grantowego pomysłodawcom udzielone zostanie kompleksowe wsparcie merytoryczne, techniczne oraz finansowe. Uczestnicy, których pomysł przejdzie do etapu testowania, otrzymają grant od 5 000 do 80 000 złotych. Zakładane jest rozwinięcie i przetestowanie sześćdziesięciu, a wdrożenie ośmiu najlepszych innowacji społecznych.
Innowacje społeczne zgłoszone do projektu „Akcja Inkubacja” muszą dotyczyć rozwiązań dotyczących przechodzenia z obszaru edukacji do zatrudnienia: z jednej strony odpowiadać na problemy systemu edukacji w kontekście wyzwań, jakie stawia przed nim zmieniający się rynek pracy, z drugiej proponować działania wzmacniające relacje obu obszarów. Ich odbiorcami będą uczniowie, absolwenci poza rynkiem pracy chcący podnieść kwalifikacje zawodowe lub przekwalifikować się i pracujący poniżej swoich kwalifikacji.
W związku z rozpoczęciem naboru do projektu zapraszamy na spotkanie informacyjne!
Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat innowacji społecznych i tego, jak zgłosić swój własny pomysł, który ma szansę być sfinansowany – zachęcamy do udziału w wydarzeniu, które odbędzie się w poniedziałek, 7 listopada 2016 roku, w godzinach od 15:00 do 17:00 na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Uniwersytet SWPS Filia we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław, Sala 126

Wszystkich zainteresowanych spotkaniem prosimy o potwierdzenie swojej obecności poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@akcjainkubacja.pl  i zamieszczenie w temacie wiadomości imienia i nazwiska uczestniczki/uczestnika wraz z dopiskiem – potwierdzam swój udział w spotkaniu informacyjnym 7 listopada 2016 roku. Uczestnictwo w wydarzeniu i w samym projekcie „Akcja Inkubacja” jest bezpłatne. Liczba uczestników spotkania jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.Powrót do Aktualności →