Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekt aktywizacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Opublikowano w 13 kwietnia 2016 przez admin

pup2Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu rozpoczął kolejną edycję projektu aktywizacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Naszym celem jest wsparcie pracodawców oraz bezrobotnych poprzez program staży, które rekomendujemy jako skuteczną i niskokosztową formę pozyskania pracowników.

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Za okres odbywania stażu Urząd wypłaca bezrobotnym stypendium oraz opłaca składki emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dedykowane są bezrobotnym powyżej 50 roku życia, kobietom, niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym oraz osobom o niskich kwalifikacjach.

facebook.com/pupwroclaw

wroclaw.praca.gov.pl

 

pup3Powrót do Aktualności →