Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PROJEKT „AKTYWNI BEZ BARIER” INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Opublikowano w 2 czerwca 2015 przez admin

Projekt „Aktywni Bez Barier” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu w okresie 01.06.2015 – 31.12.2015. Celem projektu jest pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej 15 mieszkańców/mieszkanek Wrocławia doświadczających choroby psychicznej.

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

WSPARCIE  ŚRODOWISKOWE – W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PODOPIECZNEGO
– trening umiejętności samoobsługowych – obejmujący naukę lub przywracanie zatraconych w wyniku choroby takich czynności, jak dbałość o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny itp.,
– trening mieszkaniowy – polegający na kształtowaniu umiejętności związany z utrzymywaniem czystości i porządku we własnym mieszkaniu, praniem, samodzielnym przygotowywaniem posiłków.
– trening budżetowy i zakupowy – mający na celu nabycie umiejętności gospodarowania środkami finansowymi, którymi dysponuje uczestnik w ciągu miesiąca, planowania i dokonywania zakupów.

TRENING SPOŁECZNO-ZAWODOWY
– trening interpersonalny,
– trening radzenia sobie ze stresem i chorobą,
– trening autoprezentacji,
– trening asertywności,
– trening pracy,
– spotkanie z pracodawcami,
– grupa samopomocowa,
– konsultacje z psychologiem/ terapeutą i/lub doradcą zawodowym i/lub psychiatrą.

INTEGRACJA SPOŁECZNO – KULTURALNA
– trening kulinarny,
– trening rękodzieła,
– trening terapii tańcem i ruchem,
– imprezy kulturalne (np.: wyjście do kina, muzeum itp.).

EDUKACJIA I WSPARCIE RODZIN ORAZ OTOCZENIA OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE
– warsztaty aktywnej pomocy dla osób bliskich i rodzin osób z doświadczeniem choroby psychicznej,
– grupa wsparcia dla rodzin i bliskich osób z doświadczeniem choroby psychicznej,
– pomoc sąsiedzka – włączenie sąsiadów we wsparcie  realizowane na rzecz uczestników,
– piknik (w tym kiermasz, loteria, występ taneczny) dla uczestników ich rodzin, bliskich oraz sąsiadów.

UCZESTNICY PROJEKTU:

Projekt adresowany jest do osób  doświadczających choroby psychicznej, korzystających z opieki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, mieszkających na terenie Wrocławia.

CZAS TRWANIA PROJEKTU:

Zajęcia odbywać się będą w Centrum Integracji Społecznej oraz w miejscu zamieszkania uczestników
w okresie od  01.07.2015r. do 31.12.2015r.
Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach wskazanych w harmonogramie, który zostanie przekazany uczestnikom.

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU:

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2015r.
Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015r.

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00 w siedzibie:
Centrum Integracji Społecznej
ul. Strzegomska 49, pokój nr 3a (parter)

Osoby prowadzące rekrutację:
Kaja Szałkiewicz
Ewa Żmuda

tel. 71 782 35 18
tel. kom. 505-657-491
e –mail : abb@cis.wroclaw.pl, kaja.szalkiewicz@cis.wroclaw.pl,  ewa.zmuda@cis.wroclaw.plPowrót do Aktualności →