Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

„KomITywa 2016” – projekt szkoleniowy w zakresie nauki obsługi technologii informacyjno-komunikacyjnych

logaMasz ukończony 25 rok życia? Masz potrzebę podniesienia własnych kompetencji? Mieszkasz w województwie dolnośląskim? Chcesz nauczyć się wykorzystywać skutecznie komputer oraz Internet? W takim razie ten projekt jest dla Ciebie!

Warunki uczestnictwa w projekcie:
-ukończony 25 rok życia,
-posiadanie niskich kwalifikacji: wykształcenie do ISCED 3 włącznie (ponadgimnazjalne, gimnazjalne, podstawowe lub niższe),
-chęć podniesienia kompetencji,
-miejsce zamieszkania, nauki, pracy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego;
-brak znajomości obsługi komputera w stopniu podstawowym.
 
Sposób organizacji szkoleń:
Kursy organizowane są w terminach dogodnych dla uczestników – uwzględniając ich preferencje oraz dodatkowe uwarunkowania. Zajęcia będą realizowane: w ciągu dnia, popołudniami lub w weekendy.

Masz pytania? Chcesz wziąć udział w projekcie?
Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres: biuro@sektor3.wroclaw.pl oraz zachęcamy do kontaktu telefonicznego z personelem projektu pod nr tel. 690-877-722.

Biuro projektu znajduje się we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65.

Do pobrania:

 Regulamin projektu KomITywa

Formularz rekrutacyjny

Słownik głównych pojęć

Karta oceny formalnej

Harmonogram Umbrella