Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekt „POKolenia-Razem Damy Radę !

Opublikowano w 16 marca 2022 przez admin

W projekcie „pOKolenia-razem damy radę!”, realizowanym przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella, w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, aktywizujemy i integrujemy mieszkańców i mieszkanki naszych osiedli (min.20 osób spośród młodzieży i seniorów), odnawiając rozłączone przez pandemię więzi sąsiedzkie. Projekt realizują młodzi ludzie, łącząc siły różnych grup wiekowych w warsztatowej fuzji działań. Zmiana jaką chcemy osiągnąć, wiąże się z jednej strony ze wzmocnieniem aktywności i integracji różnych grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i seniorów, z drugiej, wzmocnieniem wzajemnego, pokoleniowego uczenia się od siebie, a z trzeciej podniesieniem ducha społecznego po długim czasie pandemii. Naszą grupą docelową są więc głównie osoby 60 plus ,czyli seniorzy oraz osoby pomiędzy 18 a 30 rokiem życia-czyli młodzież oraz z wrocławskich osiedli: Huby, Gaj, Tarnogaj.

W warsztatach uczestniczą: młodzież i seniorzy, razem:
Warsztat 1:Angielski jest prosty!
Warsztat 2.Taniec międzypokoleniowy–taniec w kręgu
Warsztat 3.Wokół stołu: Gotowanie–sporządzanie posiłków z zasadą zero waste, estetyka stołu.
Warsztat 4. Warsztaty fotograficzne -„Zatrzymane w kadrze”.

Efekty pracy obejrzycie już wkrótce! Czekajcie na informacje pod koniec marca! 🙂

Nasz projekt realizuje cele Europejskiego Korpusu Solidarności: * Włączanie, różnorodność, równość, szacunek w obrębie społeczności lokalnych * Dbałość o środowisko naturalne * Technologie cyfrowe * Wolontariat młodzieży #EUSolidarityCorpsPowrót do Aktualności →