Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekt stażowy „Dobra Praca – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej”

Opublikowano w 3 czerwca 2019 przez admin

PŁATNY STAŻ DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO!

Chcesz zdobyć nowe doświadczenie zawodowe i konkretne kwalifikacje?
Szukasz wykwalifikowanego pracownika do pracy w organizacji pozarządowej lub przedsiębiorstwie?

Weź udział w projekcie „DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej”, który zapewnia atrakcyjny płatny staż zawodowy w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej!

DLA KOGO? 
• osoby powyżej 15 roku życia;
• zarejestrowane w Urzędzie Pracy i sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy (III profil pomocy) lub bierne zawodowo bierne zawodowo, jeśli występuje dodatkowa przesłanka, m.in. niepełnosprawność, choroba psychiczna, bezdomność.
• zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego

CO?
1. Indywidualny Plan Rozwoju – spotkanie z doradcą zawodowym
2. Coaching – spotkania z doradcą – wsparcie w rozwoju społeczno-zawodowym
3. Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych
4. Poradnictwo specjalistyczne
5. Kurs zawodowy podnoszący kwalifikacje i kompetencje niezbędne na rynku pracy ( za około 1000 zł|)
6. Staże – Atrakcyjne wynagrodzenie!!!! (około 1620 zł netto – przez 3 miesiące).
Dodatek dla Opiekuna stażysty 500 zł brutto miesięcznie.

KIEDY?
Czerwiec 2019 – szkolenia i kursy zawodowe
1 lipca – 30 września 2019 – staż

Więcej informacji: http://www.rcwip.pl/dla-uczestnika/

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działania 9.1 Aktywna integracja.

Informacji udzielają:
Agnieszka Olejarz, Aleksandra Rak – 71 796 30 00Powrót do Aktualności →