Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekt szkoleniowy dla multiplikatorów/rek z zakresu „Deep Democracy” – metody rozwiązania konfliktów w edukacji pozaformalnej październik – grudzień 2018, Krzyżowa

Opublikowano w 26 września 2018 przez admin

Jeśli pracujesz z młodymi ludźmi i chcesz się nauczyć, jak rozmawiać z nimi o trudnych tematach – to jest to właściwe seminarium dla Ciebie!

Dlaczego?

Polaryzacja w rozmowach na poziomie politycznym, społecznym oraz indywidualnym w Niemczech i Polsce wzrasta. Prowadzi to do nierozwiązanych konfliktów i napięć, które – jeśli nie zwraca się na nie uwagi – mogą mieć negatywny wpływ na demokratyczne współżycie. Młodym ludziom często brakuje potrzebnych umiejętności komunikatywnych, żeby wyrażać własne opinie, odnosić się do poglądów innych oraz włączać się do dyskusji. W ramach szkolenia z zakresu Deep Democracy  multiplikatorzy/rki zdobędą umiejętności w zakresie prowadzenia rozmowy dialogicznej i rozwiązywania konfliktów, z których mogą korzystać w swojej pracy z młodymi ludźmi w obszarze edukacji pozaformalnej, aby młodzież uczyła się radzić sobie z różnicą zdań oraz konfliktami.

 

Co?

Jak powstają w grupie trudne tematy? Jaki wpływ na dynamikę grupy mają trudne tematy? Jak prowadzić rozmowy o trudnych tematach? Jak stworzyć przestrzeń dla różnorodności grupy oraz różnych opinii (w tym głosy mniejszościowe)? Jak rozwiązać konflikty? Jak wspierać kreatywne i innowacyjne rozwiązywanie konfliktów? Są to pytania przewodnie tego seminarium.

W czasie projektu będzie możliwość:

 

– zdobycia umiejętności rozwiązania konfliktów oraz wzmacniania demokratycznego współżycia w grupie

– zrozumienia podstaw i założeń metody Deep Democracy

– refleksji na temat własnej postawy w sytuacjach konfliktowych

– praktycznego wypróbowania metody Deep Democracy i własnej refleksji nad jej stosowaniem

– zaplanowania wykorzystania nowej metody we własnej pracy z młodzieżą

– wymiany doświadczeń między multiplikatorami/kami edukacji pozaformalnej z Polski i Niemiec

 

W jaki sposób?

Szkolenie będą prowadzić wspólnie polska i niemiecka trenerka, trenerki są certyfikowanymi instruktorkami Lewis Method of CoResolve and Deep Democracy. Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim. Szkolenie obejmuje wstęp teoretyczny oraz zastosowanie i refleksją nad metodą jak i własną postawą. Podział na część pierwszą i drugą ma przyczynić się do długofalowego procesu uczenia się, w ramach którego osoby uczestniczące korzystają z poznanej metody w swojej pracy i pomiędzy szkoleniami mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji z trenerkami.

 

Gdzie?

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Krzyżowa 7

58-112 Grodziszcze

 

Kiedy?

I cześć szkolenia: 7-10 października 2018 r.

II część szkoleniaI: 9-12 grudnia 2018 r.

 

Dwie części szkolenia są planowany jako cykl, są komplementarne wobec siebie i aby uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia należy wziąć udział w obu częściach.

 

Prosimy o przybycie nie poźniej niż o godzinie 17.00 pierwszego dnia szkoleń i wyjazd nie wcześniej niż o godzinie 11.00 ostatniego dnia szkoleń.

 

Dla kogo?

28 pracowników młodzieżowych, wychowawców, edukatorów, działaczy i innych multiplikatorów z Polski i Niemiec (od 18 roku życia)

 

Koszt?

opłata, która obejmuje zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem i uczestnictwo w pełnym programie  merytorycznym wynosi 20 euro dla osób uczestniczących z Polski i 50 euro dla osób uczestniczących z Niemiec.

 

Jak się zgłosić?

Nie później niż do 27 września należy wypełnić formularz zgłoszeniowy https://goo.gl/forms/3QUBcARZhjWudGfi1

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z:

w języku polskim z Anną Kudarewską, anna.kudarewska@krzyzowa.org.pl

w języku niemieckim z Nelly Wacker, nelly.wacker@krzyzowa.org.plPowrót do Aktualności →