Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekt Wrocławska Rodzina Wielokulturowa – zaproszenie

Opublikowano w 9 maja 2017 przez admin

Fundacja Ukraina i Fundacja Inicjatyw Społecznych SYNERGIA  zapraszają do udziału w projekcie Wrocławska Rodzina Wielokulturowa. Poszukiwane  chętne osoby narodowości polskiej i ukraińskiej w wieku 13-18 lat do udziału w warsztatach edukacyjnych.


Tematyka warsztatów:
•    „Jedność w wielości” – warsztaty z zakresu komunikacji międzykulturowej, identyfikowania różnic i podobieństw kulturowych.
•     „Wolontariat się opłaca” – podstawy prawne świadczenia wolontariatu, korzyści płynące z pracy wolontariackiej, praktyczne wskazówki dotyczące odbywania wolontariatu w organizacjach.
•    „Moje hobby, moja przyszłość” – warsztaty dotyczące identyfikowania swoich mocnych stron, umiejętności w kontekście wyboru ścieżki zawodowej.  Szczególowy opis w formularzu zgłoszeniowym.
Link do formularza zgłoszeniowego – jego wypełnienie i wysłanie to pierwszy krok do udziału w projekcie. https://goo.gl/forms/ZLFrO3ZAykSotEEi1
Osoba przystępująca do projektu musi wziąć udział w całym cyklu, czyli we wszystkich 3 warsztatach.
Również informację można znaleźć w wydarzeniu na Facebooku https://www.facebook.com/events/309929062774033/

Шукаємо молодих людей польської і української національності у віці 13-18 років, які мають бажання прийняти участь в навчальних семінарах в рамках проекту „Wrocławska rodzina wielokulturowa”.
Теми семінару:
•    „Jedność w wielości” – семінар з міжкультурної комунікації, виявлення культурних відмінностей і подібностей.
•    „Wolontariat się opłaca” – правова основа для виконування волонтерства, користі волонтерста, практичні поради, як пройти волонтаріат в громадських організаціях.
•     „Moje hobby, moja przyszłość”  – майстер-класи з визначення своїх сильних сторін, навичок в контексті вибору професії. Детальний опис можете знайти в анкеті.
Посилання на анкету для участі – заповнення і відправлення анкети перший крок до участі в проекті.
https://goo.gl/forms/ZLFrO3ZAykSotEEi1
Особа, яка приймає участь у проекті, мусить взяти участь у всіх 3-х семінарах.
Також інформацію можна знайти в події на Фейсбуку https://www.facebook.com/events/309929062774033/Powrót do Aktualności →