Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekt „Współpraca na rzecz kształtowania polityk publicznych na Dolnym Śląsku”

Opublikowano w 13 listopada 2014 przez admin

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza wszystkie osoby działające w radach lub zespołach konsultacyjno-doradczych (np. w Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Radzie Seniorów, Młodzieżowej Radzie Gminy, Zespole ds. Ekonomii Społecznej itp.) i osoby zainteresowane powołaniem takich rad w gminach, powiatach czy w województwie do udziału w projekcie pn. „Współpraca na rzecz kształtowania polityk publicznych na Dolnym Śląsku”.

Prosimy o przekazanie tej informacji osobom zainteresowanym, przedstawicielom lokalnych organizacji pozarządowych oraz przedstawicielom JST, zainteresowanym tematyką działania ciał konsultacyjno-doradczych.

Szczegółowe informacje o projekcie przedstawimy Państwu na spotkaniu informacyjnym, które organizujemy w dniu 25 listopada 2014 roku o godz. 11.00 w Sektorze 3 we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65.

Zapraszamy wszystkich Państwa już dziś!

I. Dla kogo jest ten projekt?
1.    Dla członków rad/ ciał konsultacyjno-doradczych z Dolnego Śląska.
2.    Dla  przedstawicieli JST i NGO, którzy chcą rozpocząć działalność w takich radach.
3.    Dla  przedstawicieli JST i NGO, którzy chcą u siebie powołać taką radę.

II. Jakie wsparcie oferujemy w ramach projektu?
(każde działanie będzie profilowane i dostosowane do potrzeb Uczestników projektu)
1.    60 godzin wsparcia dla 6 istniejących rad z terenu Dolnego Śląska.
2.    60 godzin doradztwa dla 2 grup inicjatywnych (chcących powołać u siebie radę) z Dolnego Śląska.
3.    Jedno dwudniowe szkolenie dla każdej z grup objętych wsparciem.
4.    Jeden dwudniowy warsztat dla każdej z grup objętych wsparciem.
5.    Interaktywną stronę internetową dedykowaną działającym radom na Dolnym Śląsku.

III. Jak długo będzie trwał projekt?
1. Do czerwca 2015 roku.

IV. Co zamierzamy osiągnąć przez ten projekt?
1.    Zwiększymy liczbę rad/ zespołów konsultacyjno-doradczych na Dolnym Śląsku.
2.    Wzmocnimy profesjonalizm już istniejących rad w regionie.
3.    Poprawimy komunikację, udrożnimy system wymiany informacji wśród członków rad.
4.    Zintegrujemy istniejące rady i umożliwimy wymianę informacji między nimi.
5.    Pokażemy dobre praktyki i działania rad z regionu oraz z kraju.
6.    Pokażemy także wyzwania i bariery przed jakimi stają rady w regionie i kraju.

Państwa zgłoszenia do udziału w spotkaniu oraz zgłoszenia do udziału w projekcie proszę wysyłać na adres: dfop@dfop.org.pl do dnia 22 listopada.
Więcej informacji o projekcie można uzyskać także pod nr telefonu: (71) 793 23 24

Udział w projekcie jest bezpłatnyPowrót do Aktualności →