Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Przegląd Źródeł Finansowania Organizacji Pozarządowych

Opublikowano w 9 listopada 2022 przez admin

Szkolenie odbywa się: 17 listopada 2022 r. w godz. 09.00 – 17.00

Program szkolenia:
1. Podział źródeł finansowania działalności NGO.
2. Pozadotacyjne źródła finansowania działalności.
3. Dotacje jako źródło finansowania projektów.
4. Zasady analizy dokumentów programowych.
5. Gdzie znaleźć informacje na temat programów dotacyjnych?
6. Przegląd źródeł finansowania projektów m.in. z zakresu rynku pracy, edukacji, wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, kultury, ekologii, sportu.

Osoba prowadząca: Jacek Karasiński Z wykształcenia prawnik. Od kilku lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność statutową. Posiada doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu projektami finansowanymi ze „środków unijnych”. Specjalizuje się w projektach z zakresu rynku pracy, kultury, ekologii, badań socjologicznych oraz zajmuje się obsługą prawną podmiotów III sektora.

Link do zapisów: https://forms.office.com/r/dndqnQixMCPowrót do Aktualności →