Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Przyjazne ulice. Nowe konsultacje społeczne

Opublikowano w 17 kwietnia 2019 przez admin

Biuro Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu sporządza aktualizację Standardów planowania, projektowania i realizacji ulic miejskich z uwzględnieniem zieleni i rozwiązań proekologicznego gospodarowania wodą opadową. Dokument jest bardzo ważnym elementem polityki zrównoważonego zarządzania i planowania miasta.

Zawierać on będzie m.in. aktualizację katalogu przekrojów ulic aktualnie obowiązującego we Wrocławiu na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Wrocławia oraz szereg informacji służących planowaniu, projektowaniu i realizacji ulic z elementami zielono-niebieskiej infrastruktury (np. ogrody deszczowe, zróżnicowane pasy zieleni), wygodnych, a zarazem dobrze wyglądających.

Autorzy opracowania chcą wspólnie z mieszkańcami wypracować wzór ulicy, który spełni potrzeby wrocławianek i wrocławian w zgodzie z ekologią. Zieleń, zatrzymywanie wody opadowej, ławki czy drogi dla rowerów to tylko niektóre z zagadnień, które będziemy poruszać.

Wypełnij ankietę, która dotyczy zarówno ulic osiedlowych, tych węższych i bliższych mieszkańcom oraz miejskich, tych szerszych, po których poruszamy się tramwajem, rowerem, samochodem czy pieszo. Przyjdź na spotkanie, na którym porozmawiamy jak powinna wyglądać przyjazna ulica.

Kiedy konsultujemy?

15 kwietnia – 6 maja 2019.

Co konsultujemy?

Standardy miejskiej ulicy zgodne z potrzebami ekologicznymi i społecznymi.

Jaki zakres konsultacji?

Dyskusji podlegać będzie przestrzeń ulicy miejskiej widziana oczami mieszkańca i jego potrzeby związane z zagospodarowaniem tej przestrzeni. W szczególności omawiane będą poszczególne elementy ulicy i ich rozmieszczenie w pasie drogowym, takie jak: zieleń, elementy proekologicznego gospodarowania wodą opadową, strefy dla pieszych, rowerzystów, komunikacji kołowej i parkingi, a także sieci podziemnej infrastruktury technicznej. Dyskutowane będą różne układy tych elementów w ulicach osiedlowych i miejskich oraz propozycja mieszkańców przyjaznego im wzoru ulicy.

Jaki cel konsultacji?

  • Poznanie opinii mieszkańców
  • Wypracowanie z mieszkańcami wzoru ulicy zgodnego z potrzebami ekologicznymi i społecznymi.
  • Włączenie mieszkańców we współdecydowanie o ważnym elemencie przestrzeni miasta.

Jaki efekt konsultacji?

Raport z konsultacji.

Kto konsultuje?

Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia.

Jak konsultujemy?

ANKIETA 15.04 – 6.05.2019

SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 25.04.2019, g. 17.00 | MEDIATEKA, pl. Teatralny 5

Więcej informacji oraz formularze na stronie konsultacji oraz w artykule:

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/przyjazne-ulice Powrót do Aktualności →