Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Punkt wspierania rodziców i dzieci z chorobą nowotworową – „Chwila dla Siebie”

Opublikowano w 26 października 2018 przez admin

Zadbaj o własne potrzeby, zwiększ stabilność emocjonalną, popraw stosunki z partnerem oraz relację rodzic – rodzeństwo dziecka chorego. REALIZUJ SIĘ!
Przyjdź z dzieckiem z choroba nowotworową i pozostaw je pod opieką wykwalifikowanej kadry. Skorzystaj z pomocy psychologicznej i grupy wsparcia.
Zaprasza Fundacja W Związku z Rakiem.

Opis Projektu

Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny polskiego społeczeństwa. Według Krajowego Rejestru Nowotworów w 2015 roku liczba zachorowań wynosiła 163 281. W tym samym roku wystawiono łącznie 100 601 aktów zgonów z tego powodu. Szacuje się, iż w 2016 roku liczba zachorowań wzrosła do 180,3 tys. i nadal będzie rosnąć. Nie dziwny jest zatem fakt, iż kiedy w rodzinie pojawia się choroba nowotworowa, dotyka ona całych rodzin. Obawa przed utratą najbliższej osoby sprawia, iż często najbliżsi zapominają o Sobie, najbliższym otoczeniu (często nie mniej ważnym) a Choroba nowotworowa u dziecka, ze względu na jego niedojrzałość emocjonalną, intelektualną i fizyczną może pozostawić trwały ślad w psychice.

Chcemy stworzyć miejsce, do którego będzie można przyprowadzić dziecko z chorobą nowotworową i pozostawić je pod opieką wykwalifikowanej kadry. Punkt działać będzie w godzinach popołudniowych, co umożliwi rodzicom zadbanie o WŁASNE potrzeby, relacje z partnerem, z pozostałym rodzeństwem chorego dziecka. Będzie to również miejsce pomocy psychologicznej dla rodziców, grupa wsparcia, która pomagać będzie w zmaganiu się z problemami. Na terenie Wrocławia nie ma takiego miejsca jak to, które chcemy stworzyć. Efektem realizacji projektu będzie poprawienie się zdrowia fizycznego i psychicznego 30 dzieci zmagających się z nowotworem poprzez uczestniczenie w naszych zajęciach, co zostanie ocenione na podstawie
przeprowadzenia testów wykonanych na pierwszych zajęciach i porównaniu wyników na zakończenie realizacji projektu. Ocenie poddana zostanie kondycja fizyczna dzieci, ich stan emocjonalno- psychiczny, łatwość nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, otwartość i chęć walki o zdrowie. Rezultatem będzie też poprawienie się relacji 30 rodzin tych dzieci, ich kondycji psychicznej, sprawności działania, samorealizacji, co zostanie zbadane poprzez przeprowadzenie ankiety psychologicznej na początku realizacji projektu i porównaniu jej wyników na zakończenie akcji.

Projekt przyczyni się również do:

– wzrostu akceptacji osób z chorobą nowotworową w środowisku lokalnym,

-pokazania, iż rodziny dotknięte tym schorzeniem mogą prowadzić udane życie, wypełnione różnymi atrakcjami, zajęciami,

– przekonania lokalnego środowiska, że rak to nie wyrok, nie jest to wykluczenie z normalnego życia;

– walki  z przeświadczeniem, że życie z osobą dotkniętą nowotworem wiąże się tylko z cierpieniem, dyskryminacją, bólem czy wyrzeczeniami.

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu i wywołają namacalne efekty zdrowotne wśród biorących udział w projekcie. Będzie to widoczne zarówno poprzez zachodzące zmiany w kondycji fizycznej dzieci, jak i zmiany w ich psychice.  Kolejnym efektem realizacji projektu będzie poprawiająca się kondycja psychiczna rodziców i opiekunów biorących udział w grupie wsparcia, poprawa funkcjonowania całych rodzin, większa stabilność emocjonalna, poprawa stosunków partnerskich oraz relacji na płaszczyźnie rodzic -rodzeństwo dziecka chorego.

Więcej informacji: strona wwwPowrót do Aktualności →