Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Razem sprawmy dzieciom udany powrót do szkoły

Opublikowano w 1 września 2015 przez admin

Ile kosztuje powrót dzieci do szkoły? Dla wielu rodziców zbyt dużo. Dlatego Fundacja Pociecha dzięki akcji „Powrót do szkoły” chce pomóc najbardziej potrzebującym dzieciom z Wrocławia i Opola.

W ramach akcji zbierane są pieniądze na wyprawki szkolne dla uczennic i uczniów z potrzebujących rodzin – podopiecznych Świetlicy Środowiskowej „Garaż” w Opolu oraz Świetlicy Środowiskowej  „Miś” we Wrocławiu. Zakup nowego plecaka, stroju sportowego czy piórnika, a także podręczników (o ile nie są refundowane) to dla wielu rodziców bardzo duży wydatek. Koszt przeciętnej wyprawki dla jednego dziecka wynosi ok. 500 zł. W przypadku dwójki dzieci jest to już kwota 1 000 zł, w przypadku trójki – 1 500 zł.

Badania wskazują, że ponad pół miliona dzieci i młodzieży w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie, zaś ponad milion znajduje się poniżej tzw. granicy ubóstwa relatywnego, tzn. że nie mogą oni liczyć na to, co pod względem materialnym posiada większość ich rówieśników. Wśród rzeczy, których brakuje uboższym dzieciom, znajdują się także wyprawki szkolne.

Środki zebrane w ramach akcji „Powrót do szkoły” pozwolą najmłodszym z powodzeniem rozpocząć nowy rok szkolny, nabrać pewności siebie i osiągać lepsze wyniki w nauce.

WEJDŹ NA bit.ly/PowrotDoSzkoly i ufunduj wyprawkę szkolną dla ubogich dzieci z Wrocławia i Opola.

Możesz też dokonać wpłaty bezpośrednio na konto Fundacji Pociecha w Banku Pekao S.A.:
15 1240 1994 1111 0010 4697 5666 z dopiskiem: „wyprawki szkolne”.Powrót do Aktualności →